Korten blandas bort om mellanstadiet på östra Tjörn

När ett mellanstadium på Häggvall skulle kunna börja byggas är tämligen osäkert utifrån det rådande politiska läget, menar Föräldrainitiativet tahem6orna.nu.

ANNONS
|

Majoriteten i barn- och utbildningsnämnden på Tjörn har beslutat om att skjuta fram frågan om ett sammanhållet mellanstadium på östra Tjörn på ytterligare en oviss framtid. Det är förvisso positivt att det verkar röra på sig lite mer i skolfrågan gällande det så kallade ”Östra Navet”, men när ett mellanstadium på Häggvall skulle kunna börja byggas är tämligen osäkert utifrån det rådande politiska läget, och de vaga utfästelserna om att komma igång snarast säger i stort sett ingenting om när i tiden detta skulle kunna stå inflyttningsklart.

Frågan om en återflytt av sexorna har bekräftats ha en stor betydelse för Tjörnborna, genom bland annat underskrifter från nästan 1 000 kommuninvånare, och förändringen motsvarar i ekonomiska termer några enstaka promille av kommunens utbildningsbudget. I sammanhanget är det därför lite underligt att frågan lyfts som så problematisk och svårprioriterad ur ekonomisk synvinkel, och det är än mer anmärkningsvärt att förvaltningens utredning varken belyser barnperspektiv eller tar upp några som helst positiva aspekter med ett sammanhållet mellanstadium.

ANNONS

Frågan om att ha en trygg och ändamålsenlig skolmiljö för våra sjätteklassare, och att faktiskt hålla samman mellanstadiet enligt intentionerna i läroplanen, är för viktig för att fortsatt tillåtas drunkna i den omfattande politiska processen med ny skolstruktur. Vi har förståelse för argumentet att det kan vara onödigt med denna organisationsförändring om ett mellanstadium skulle stå klart inom ett fåtal år, men konstaterar att det är en bra bit kvar innan detaljerade förstudier och projektering kan komma igång.

Föräldrainitiativet tahem6orna.nu kommer därför att fortsätta att driva frågan om en snar återflytt av sexorna, så länge ingen konkret och trovärdig plan för ett sammanhållet mellanstadium i närtid kan presenteras.

Föräldrainitiativet tahem6orna.nu genom Christoffer Widegren

ANNONS