Lägg inte ner en väl fungerande skola

Nu har ni chansen släppa prestigen, skriver signaturen Morfar till 3.

ANNONS
|

Till de styrande i Stenungsund.

Nu har ni chansen släppa prestigen och göra som man gjorde i Göteborg.

Där lyssnade man på folket och lät skolan på Asperö leva trots att där bara går 28 elever.

Man insåg att konsekvenserna blev orimliga för barn och föräldrar.

Lägg inte ner en väl fungerande skola utan låt Ucklums skola leva, den behövs för bygdens fortlevnad.

Morfar till 3

ANNONS