"Ledande politiker vill flytta 11-åringar till högstadieskolor"

11-12-åringar ska få lov att vara barn ett år till och inte placeras i en högstadiemiljö med allt vad detta innebär. Det skriver föräldrainitiativet tahem6orna.nu på Tjörn i sin insändare.

ANNONS
|

Sedan föräldrainitiativet tahem6orna.nu startade i höstas har vi haft dialog med företrädare från flertalet partier på Tjörn. Vi kan konstatera att det har varit ytterst tunt med rimliga motiveringar kring hur våra sjätteklassare på Häggvall skall kunna garanteras likvärdiga eller bättre förutsättningar för lärande och en trygg skolmiljö jämfört med respektive mellanstadieskolor. Detta hindrar dock uppenbarligen inte ledande politiker i Barn- och utbildningsnämnden från att nu propagera för en flytt av sjätteklassarna till högstadiet även på västra Tjörn.

Bland annat har det anförts att betygsättningen skulle bli mer objektiv och jämn för att kompetensen bland lärarna antas vara högre på högstadiet, samt att de är ”mer vana att sätta betyg”. Detta framstår för oss närmast som en ringaktning av mellanstadielärarnas kompetens.

ANNONS

Kostnaden för återflytt skulle, enligt ordförande, behöva kompenseras med neddragning av antalet lärartjänster. Beaktat att tidigare uppskattningar av kostnaden visar att denna skulle kunna täckas flera gånger om inom förvaltningens genomsnittliga överskott de senaste åren så ställer vi oss något frågande till det argumentet.

Vidare råder en skriande lokalbrist på Häggvallskolan, som bland annat lett till att man inte kan ha renodlade NO-salar längre. Detta skulle givetvis avhjälpas med en återflytt av sexorna, och måste rimligen också beaktas vid en kostnads- och nyttoanalys.

En uppfattning vi fått till oss är att sexorna skulle sporras till bättre prestationer genom flytten till högstadiemiljön. Detta är inget som styrks av betygsstatistik i nuläget, och baksidan av myntet är att de negativa effekterna har visat sig kunna bli desto större för de som inte är redo.

Vi anser att mellanstadielärare är de som är bäst lämpade att utmana och utveckla de elever i åk 6 som har lätt för sig i skolan, och att 11-12-åringar ska få lov att vara barn ett år till och inte placeras i en högstadiemiljö med allt vad detta innebär.

Barn- och utbildningsnämnden har nyligen gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av en återflytt av sexorna.

Vi hoppas att denna utredning kommer klargöra förutsättningarna på ett bra och objektivt sätt, men vill samtidigt understryka att vi ser ett sammanhållet mellanstadium som en självklarhet i våra skolor, och som bör tilldelas prioritet och resurser därefter.

Föräldrainitiativet tahem6orna.nu

Christoffer Widegren

Maria Espe

Mikaela Wahlbro

Bodil Falk

Torbjörn Blom

Sabina Diehl

Lina C

ANNONS