Liberalerna satsar på sjukvården och kulturen

Nyligen debatterade och beslutade regionfullmäktige om Västra Götalandsregionens budget för 2024. Liberalernas alternativ är det som satsar mest på sjukvården och kulturen, skriver regionrådet Pär Lundqvist (L).

ANNONS
|

Svensk ekonomi befinner sig just nu i en perfekt ekonomisk storm, med rekordhög inflation, lågkonjunktur och stigande räntor. Det är en storm som behöver ridas ut. Vi menar att det är i svåra tider som den skattefinansierade välfärden behöver fredas i så stor utsträckning som möjligt.

Vi satsar mer än 100 miljoner kronor mer på hälso- och sjukvården än vad den rödgröna ledningen gör. För oss är det viktigt att tillgängligheten förbättras och att vårdköerna kapas. I vår budget så gör vi en satsning på vårdcentralerna som omfattar 200 miljoner kronor och som byggs ut de kommande åren.

Dessutom satsar vi 20 miljoner extra för att säkra tillgången till jourcentraler i hela regionen. När andra politiska partier pratar om vikten av att ställa om en till nära vård, då går vi från ord till handling. Vi vill att alla ska ha en egen läkare.

ANNONS

För oss liberaler är det viktigt att kulturens infrastruktur säkras, att den kulturella friheten försvaras samt att kulturens lyskraft värnas. För oss är det ett lackmustest. För kulturen ska utmana och provocera, knyta samman och förena – även i svåra tider. Vi betraktar inte kulturen som en sektor vid sidan om, utan den är avgörande för samhällsutvecklingen och vår tillväxt.

Liberalerna gör satsningar på det fria kulturlivet, på Blåsmusik i Väst samt på ett offensivt uppsökande bildningsuppdrag för våra viktiga studieförbund och folkhögskolor.

Nu är inte tid för otydlighet och ineffektivitet eller för en politik med allt till alla, för en sådan kurs riskerar att förvärra läget. Vi menar att det behövs tydliga prioriteringar. Därför är det liberala alternativet ett förslag som både tar ansvar och som skapar tro på framtiden.

Pär Lundqvist

Regionråd (L)Liberalerna satsar på sjukvården och kulturen

Birgitta Adolfsson, Ersättare i Regionfullmäktige (L)

Ord. Ledamot Styrelsen för Sjukhusen i Väster (L)

ANNONS