Lita på oss lärare – och ge oss rätt förutsättningar

Marknadsanpassningen måste motarbetas, såväl i Stenungsund som i hela riket. Detta för att vi ska kunna komma tillrätta med skolans problem, skriver Sveriges Lärare i Stenungsund.

ANNONS
|

Svensk skola har stora problem, det visar inte minst den senaste Pisa-undersökningen. Resultaten faller och skillnaderna mellan elevgrupper växer. Det är en alarmerande utveckling, men den går att bryta.

För att det ska vara möjligt måste resurser tillföras, både nationellt och i Stenungsund, och politiska beslut fattas som ökar likvärdigheten. Vad som också krävs är att lärare får rätt förutsättningar att ta sitt professionella yrkesansvar.

Något som går i rakt motsatt riktning är de negativa effekterna av konkurrensen och marknadsanpassningen. Nästan sex av tio lärare upplever att huvudmannen och/eller rektorn ser eleverna och vårdnadshavarna som kunder. Det visar Sveriges Lärares rapport ”Den skadliga konkurrensen”.

ANNONS

Vad vi ser är att kundtänkandet finns på alla slags skolor, om än i olika grad. Några exempel på vad det leder till är att lärare förväntas svara på mejl i princip dygnet runt, utföra uppgifter som ligger helt utanför deras läraruppdrag eller anpassa sig till vårdnadshavares orimliga krav på specialanpassningar. Även eleverna drabbas eftersom det blir svårare att bedriva kvalitativ undervisning och ge rätt stöd och hjälp.

Sveriges Lärare har också kunnat visa att det är vanligt att lärare utsätts för oacceptabla påtryckningar, såväl vad gäller undervisningen som betygssättningen. Det visar på behovet av att reformera systemet för att få bort skadliga marknadsmekanismer.

Sveriges Lärare i Stenungsund kräver att:

• Vinst- och marknadsskola fasas ut.

• Skollag och läroplaner skrivs om så det blir tydligt att lärarprofessionen avgör hur samarbetet med vårdnadshavarna ska se ut.

• Elever som är i behov av stöd får det stödet.

• Huvudmännen tar sitt ansvar för att minska kundorienteringen i skolorna.

• Skolan får de resurser den behöver.

Marknadsanpassningen måste motarbetas, såväl i Stenungsund som i hela riket, för att vi ska kunna komma tillrätta med skolans problem. Lita på oss lärare – och ge oss rätt förutsättningar. Då kommer svensk skola lyfta!

Stefan Nilsson, ordförande för Sveriges Lärare i Stenungsund

ANNONS