Majoriteten fattar beslut utan att bry sig om folkomröstningen

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om nedläggning av Ucklumskolan, utan att invänta resultatet av en lagenlig folkomröstning. Är det demokrati? undrar MP de gröna i Stenungsund.

ANNONS

I våras stod det klart att S och M vill/tänker lägga ner Ucklumskolan, av ekonomiska skäl. Det ledde till starka reaktioner bland befolkningen i kommunen, främst i Ucklum förstås.

Man demonstrerade, uppvaktade politiker, och genomförde en namninsamling för att försöka få till en folkomröstning angående ärendet. I en demokrati har folket rätt att få sin röst hörd.

Namninsamlingen visade sig inte vara riktigt genomförd, och samtidigt beslöts det i kommunfullmäktige att ärendet skulle gå på remiss, och förvaltningen skulle göra en undersökning, klar att redovisas till Kommunstyrelsens möte 28 augusti.

Då påbörjades även en ny namninsamling i kommunen, denna gång skedde allt enligt vedertaget regelverk och man fick nu ihop de 3000 +- rösterna som krävs för att få till stånd en lagenlig folkomröstning.

ANNONS

När demokratiska folkomröstningar görs så inväntas resultatet innan beslut tas.

Det är det som är poängen med en folkomröstning, det är det som är demokrati, det är så våra politiska val avgörs. I Stenungsund gör man nu tvärtom.

Den 14 september förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om nedläggning av Ucklumskolan, utan att invänta resultatet av en lagenlig folkomröstning.

Är det demokrati?

S och M har en knapp majoritet i Stenungsunds kommunfullmäktige och driver frågan. Fler än 10 procent av kommunens röstberättigade invånare kräver folkomröstning. Ändå tänker man från den ytterst knappa majoritetens sida fatta beslut innan folkets röst är hörd.

Är det demokrati?

MP de gröna Stenungsund

ANNONS