Makten framför alla vallöften

Kristdemokraterna Tjörn är kritiska mot den ”nya majoriteten” på ön. ”Makten framför alla vallöften, är det som tycks råda”, skriver partiet.

ANNONS
|

Tjörn-väljare har blivit grundlurade av såväl moderata som liberala politiker. Makten framför alla vallöften, är det som tycks råda.

”Nya majoriteten” betalar ett högt pris för att behålla ”makten”. Liberalerna (L) vill så förtvivlat gärna fortsatt ha makten att dom säljer ut sitt största vallöfte - barn och ungas framtid - skolan. Den senaste mandatperioden ser tyvärr ut att upprepas - utebliven utveckling för personal och elevers förutsättning till god utbildning och barnomsorg. Likvärdighet för kommunens barn och unga kommer inte att främjas.

För att behålla makten har alltså Liberaler och Moderater (M) helt åsidosatt skolans behov för att möta aktuella krav på förutsättningar i undervisningen. Både Sverigedemokrater (SD) och Tjörnpartiet (TP) kräver att allt ska vara som det har varit. Det betyder att Bleketskolan ska behållas som den är. Eftersom både L och M vill lägga ner Bleketskolan, men inte lyckats, accepterar de alltså TP’s och SD’s krav. Det TP och SD uppenbart inte genomskådat är att detta innebär en utarmning och en demontering av Bleketskolan som kommer att tvinga skolan till stängning, inom några år.

ANNONS

Tyvärr ser vi inget utrymme, i den antagna styrande majoritetens budget 2023, för dom nödvändiga renoveringar eller nybyggnationer på området som skulle krävas för att åter driva Bleketskolan utan moduler. Även övriga enheter inom kommunen lämnas helt därhän när det kommer till den fysiska miljön som i hög grad främjar god undervisning och utbildning. Det vill säga fortsatt förfall och dåliga förutsättningar för våra barns skolgång väntar denna mandatperiod. Hanteringen förbättrar inte heller förutsättningarna för god rekrytering och bibehållen kompetens i tider av lärarbrist.

Diskussioner som nu förs på bygden - att alla som röstat på TP och SD lagt sin röst för att stänga Bleketskolan, avveckla småskalighet och försvåra framtida rekrytering - tror vi, med stor sorg stämmer.

Kristdemokraterna, Tjörn

LÄS MER:Mögel i Skärhamns skola tvingar elever att flytta

LÄS MER:Högre straff för snatterier!

ANNONS