Man kan inte blunda sig igenom klimatkrisen

Tillsammans med EU kan vi nå resultat för vår kontinent och också påverka andra, skriver Ann Halldin (MP).

ANNONS
|

Klimatförändringarnas konsekvenser påverkar oss alla och vi måste göra allt för att hejda den globala uppvärmningen. Därför är EU-valet så otroligt viktigt. Ensam är inte stark, men tillsammans med EU kan vi nå resultat för vår kontinent och också påverka andra.

En rättvis omställning är A och O för att vi ska nå våra klimatmål. Delmålet för 2030 är att vi ska ha sänkt våra utsläpp med 55 procent. År 2050 ska vi vara klimatneutrala. Att vi nu har ökat våra koldioxidutsläpp genom att reducera reduktionsplikten verkar inte så smart. Man räknar med att 20–40 procent av koldioxiden blir kvar i mer än 500 år. Alltså ingen quick fix. Det finns bättre sätt att kompensera utsatta grupper. EU har inrättat en fond för en rättvis omställning. Den ska ge välbehövligt stöd till arbetstagare och företag på lokal nivå. För på kort sikt kommer omställningen att kosta, men på lång sikt vinner vi alla.

ANNONS

Sveriges nuvarande klimatpolitik har fått stark kritik från flera håll. Vi behöver kraftigt minska utsläppen av växthusgaser samt öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviseringen.

EU:s införande av naturrestaureringslagen handlar om att återställa och restaurera 20 procent av våra natur- och havsområden till 2030. Vår landsbygdsminister motarbetar aktivt detta, trots att vi skrivit under ett avtal om biologisk mångfald.

Även Sveriges regering måste arbeta för en rättvis omställning. En rättvis omställning innebär till exempel att bönder och skogsägare kompenseras för minskade intäkter samt att utsatta gruppers behov tillgodoses.

Man kan inte blunda sig igenom klimatkrisen, men tillsammans kan vi göra en rättvis omställning och få en framtid att längta till för kommande generationer För att kunna påverka i EU är det kunskap som gäller. Granska ledamöterna och rösta!

Ann Halldin

MP de gröna Stenungssund

ANNONS