Många utförde heroiska insatser efter skredet vid E6:an

Stenungsunds kommun, stab och anställda, utförde heroiska insatser i att samordna alla inblandade och hantera krisen i och med skredet vid E6:an, skriver Moderaterna i Stenungsund.

ANNONS
|

02:18 lördagen den 23 september svarar kommunens tjänsteman i beredskap på jourtelefonen. E6:an har förstörts i ett skred vid Munkeröd.

Tillförordnad kommundirektör och säkerhetssamordnare kontaktas direkt. Nu påbörjas ett intensivt arbete och tack vare att aktuell lägesbild direkt började dokumenteras förstår vi hur proffsigt och effektivt förvaltningen hanterade det akuta krisskedet:

04:00 VA-jouren har stängt av vattnet i området. Vattenfall meddelar att 500 kunder är utan el.

05:00 Man säkerställer att de som behöver hemtjänst och hemsjukvård kommer kunna få det som planerat. 10 Utländska chaufförer med lastbilar i området behöver evakueras och någonstans att bo.

06:00 Personal från kommunens Miljö- och hälsa redo att åka till platsen.

ANNONS

06:15 Digitalt möte med kommunledningen, man bestämmer sig för att alla omgående ska ta sig till kommunhuset och att aktivera stabsläge.

07:30 Kommunledningen samlad på kommunhuset.

08:00 Inkvarteringen klar för chaufförerna. Det är 14 totalt.

09:00 Kontroll igen med hemtjänst och hemsjukvård, hur ser framkomligheten ut på vägarna och vilka alternativ finns det? Beslut från Länsstyrelsen om samverkanskonferens. Presstalesperson utses.

09:30 Medborgarservice öppnar och kommunikatörer på plats för att hantera alla frågor som kommer in och information som behöver nå ut. FAQ igång på hemsidan liksom karta med omledningsvägar. Berörda vägar, gång och cykelvägar är avstängda och omledningsskyltar på väg upp.

Företagarföreningen informerad. Samverkanskonferens med Västra räddningsregionen, Polisen, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Stenungsunds kommun, SGI, Vattenfall, MSB, SOS Alarm, VGR, Göteborgs stad.

10:30 Hemtjänsten fungerar, men med störningar på grund av långa omvägar. Arbete med karta för avstängningar och information om vägar uppdateras löpande. Allt avstängt enligt plan. Trafiken söderut påsläppt igen.

11:30 Frågan om när företagare kan få bli insläppta behöver hanteras. Oklart när området kan öppnas upp. Kommunikation till berörda företag behöver sammanställas.

12:45 Avstämning Medborgarservice och förberedelser för presskonferens som planeras till 17.00. Information på hemsida och intranät uppdateras löpande. Beslut om trafikdirigering vid Spekerödsskolan måndag morgon. Uppdaterat telefonmeddelande för att hänvisa till webben när det är kö i växeln. Länsstyrelsen kan ta beslut om tillträdesförbud.

Och så där fortsatte det, hela dagen, helgen och veckan därefter. Det var många som arbetade hårt och målmedvetet för att säkra kommunal service, skydda människor och miljö och hantera den strida strömmen frågor och problem.

Kommunala tjänstemän, och kommunanställda i stort, får inte alltid den uppmärksamhet och tacksamhet de förtjänar.

Utan deras insatser, kompetens och hängivna arbete hade faktiskt ingenting fungerat. Stort tack!

Moderaterna Stenungsund

ANNONS