Marknadshyra skulle chockhöja hyrorna

Ett införande av marknadshyra skulle inte lösa de stora problem som vi idag ser på bostadsmarknaden, skriver Rolf Engström, ordförande i Hyresgästföreningen Södra Bohuslän.

ANNONS
|

I den svenska debatten påstås ofta att hyresreglering leder till att Sverige presterar sämre än jämförbara länder i vad gäller den privata hyresmarknadens storlek och lönsamhet, dess byggtakt, de boendes rörlighet och nyttjandet av beståndet.

Det är inte sant.

Hyresgästföreningens rapport ”Fem myter om hyresreglering” har undersökt elva länder med olika grad av hyresreglering, från marknadshyra till stark reglering. Undersökningen visar att problemen på den svenska bostadsmarknaden inte löses med avreglering. Tittar vi exempelvis på nyproduktionstakten ser vi att Österrike och Finland presterat bäst, medan Sverige och England intar bottenpositioner – ett resultat som inte kan förklaras genom graden av hyresreglering.

ANNONS

Jämförelsen visar också att sammanhållna bostadspolitik, med statlig finansiering, strategisk markförsörjning och skattepolitik, ger ett bättre utfall än Sverige som satsar lite, och i huvudsak på ägt boende.

Debatten om hyressättningen har under en allt för lång tid kommit i vägen för en seriös diskussion om våra bostadspolitiska utmaningar. Nu när avregleringens påstådda effekter avfärdats som myter återstår att ta tag i de problem som verkligen hindrar Sverige från att ha en fungerande bostadsförsörjning.

Att komma med seriösa och underbyggda politiska förslag är nödvändigt för att komma åt de problem vi ser på den svenska bostadsmarknaden. År 2021 bodde 90 % av Sveriges befolkning i en kommun med bostadsbrist. Stenungsund är en av 180 kommuner som själva uppger att det råder bostadsbrist i kommunen.

Ett införande av marknadshyra skulle inte lösa de stora problem som vi idag ser på bostadsmarknaden. Däremot skulle det chockhöja hyrorna och försämra konsumentskyddet, vilket skulle slå hårt mot familjer, pensionärer och ensamstående.

Rolf Engström

Ordf. Hyresgästföreningen Södra Bohuslän

ANNONS