Måste unga flytta till en mindre landsbygdsfientlig kommun?

När tänker ni ansvariga politiker anordna en offentlig redogörelse med frågestund om ÖP? undrar Jan-Olof Göransson.

ANNONS
|

Det är med förvåning man läser kommunalrådets uttalande i ST-tidningen 29 april.

Där säger Bråkenhielm att det är ”fake news” att påstå att majoriteten vill stoppa bebyggelse på landsbygden.

I styrdokumentet från majoriteten som ligger till grund för översiktsplanen (ÖP) står det klart och tydligt att endast 5 procent av all nybyggnation (inklusive lantbrukets ekonomibyggnader) skall ske på landsbygden fram till år 2040. Ja ni läste rätt 5 procent – alltså i princip ingenting. Man skyller på konsultfirman när det ju är majoriteten som tagit fram underlaget och att det sedan kostat miljoner framförs som ett skäl till att inte göra om planen.

ANNONS

Förslaget till ÖP är ett personligt tyckande av några politiker med Bråkenhielm och Andrén Karlsson i spetsen, helt utan någon konsekvensanalys av vad det innebär att förbjuda bebyggelse på Orust landsbygd.

Man påstår i ÖP att det är för dyrt med hemtjänst och skolskjuts. Vad har ni för underlag för det?

Bråkenhielm säger att endast bebyggelse i närhet av de fyra större samhällen kan vara lämpligt. Resten av Orust då ? Nej det skall bli museum och inga nya hus, där skall utvecklingen stå still.

Vad säger ni till de ungdomar som vill bo kvar eller flytta till Orust och bygga ett nytt hus på landet? Är rådet att flytta till en mindre landsbygdsfientlig kommun?

Vid fyra tillfällen presenterades ÖP av kommunens tjänstemän men inte vid något tillfälle vågade sig ansvariga politiker dit för att förklara planens intentioner för oss medborgare.

När tänker ni ansvariga politiker anordna en offentlig redogörelse med frågestund om ÖP?

Förväntar mig svar på mina frågor från kommunalrådet Bråkenhielm.

Jan-Olof Göransson

ANNONS