Vi vill ifrågasätta hur politik och tjänstemän uppfyller kravet på transparens och uppfyllande av demokratiska värderingar, skriver Medborgerlig samling i ett debattinlägg som bland annat berör laddstationer i centrala Stenungsund. Arkivbild
Vi vill ifrågasätta hur politik och tjänstemän uppfyller kravet på transparens och uppfyllande av demokratiska värderingar, skriver Medborgerlig samling i ett debattinlägg som bland annat berör laddstationer i centrala Stenungsund. Arkivbild Bild: Olof Ohlsson

MED är MOT gratis laddning av elbilar med skattemedel

Vi vill ifrågasätta hur politik och tjänstemän uppfyller kravet på transparens och uppfyllande av demokratiska värderingar, skriver Medborgerlig samling.

ANNONS
|

Först och främst vill vi inom Medborgerlig Samling (MED) önska alla MEDborgare och väljare en god fortsättning på 2023.

En av våra centrala frågor är att medborgarnas skattemedel skall användas till kärnuppgifter oavsett om det gäller riks- region- eller kommunalpolitik.

Efter det kommit till vår kännedom att det funnits laddstationer för elbilar inom Stenungsunds kommun, vilka varit öppna att ladda elbilar utan kostnad under lång tid, har MED reagerat mot att skattebetalarna inom Stenungsunds kommun betalar drivmedel för ägare av elbilar.

Att det finns laddstationer tillgängliga på kommunens resecentrum ser MED positivt på, då det gynnar användandet av pendling via kollektiva transportmedel i allmänhet. Att tillhandahålla laddning utan kostnad för användarna, är ett dock ett typexempel där skattemedel inte används till kärnuppgifter. Oavsett pris per kWh.

ANNONS

Av denna anledning har Medborgerlig Samling i Stenungsund skickat en fråga till allmänhetens frågestund, inför kommunfullmäktiges (KF) sista möte 15 december, med en bifogad uppmaning att kommunen så snart möjligt startar betalsystem, vilket dessa laddstationer är förberedda för (RFID).

Dessvärre ignorerade KF att ta upp frågan på mötet den 15 december. Skälet har angetts till att tjänstemännen (?) “underlåtit att se till att ärendet kom KF tillhanda”. Ett skäl som inte kan anses vara godtagbart. Det man dock kan konstatera är det sammanträffandet att på KF-mötet den 15 december av en slump fanns en beslutspunkt på dagordningen, plötsligt efter åtta år (!) om debitering av laddstolpar inom Stenungsunds kommun. Det går inte att slå sig fri från tanken att det sett väldigt underligt ut i protokollet om frågan kommer upp för beslut efter åtta år, först efter att frågan uppmärksammats av allmänheten.

Vi anser att allmänhetens frågestund fyller en viktig demokratisk funktion.

Men vi vill ifrågasätta hur politik och tjänstemän uppfyller kravet på transparens och uppfyllande av demokratiska värderingar, om syftet med allmänhetens frågestund åsidosätts.

Att det dessutom av artikeln framgår att (KD)-ledamot i KF tydliggör att han laddat sin elbil utan att reagera i frågan tydliggör att synen på hantering av skattemedel har ett starkt behov av att upprustas MED en helt ny syn på hur ledamöter i KF hanterar uppdraget från väljarna.

Medborgerlig Samling Stenungsund, Tjörn, Orust

ANNONS