Med kunskap växer motståndet mot industriell vindkraft

De lokala politikerna är ofta inte tillräckligt insatta i ämnet vindkraft eller lockas av ekonomiska incitament, anser insändarskribenterna i Riksföreningen Motvind Sverige.

ANNONS

Det är först när man själv blir drabbad av vindkraftsexploateringen och får sin livsmiljö och ekonomi ödelagd som man tvingas sätta sig in i det komplexa ämnet. Detta är en svår uppgift eftersom allt som har med vindkraft att göra bygger på politiska beslut och vindkraftsindustrin är en miljardindustri med egna lobbyorganisationer, konsulter och advokater.

Miljökonsekvensbeskrivningen, till exempel, som ligger till grund för själva tillståndet, är en produkt som faktureras av vindkraftsbolagens konsultbolag. Det är ofta samma konsulter som sedan också får uppdragen av Naturvårdsverket och Energimyndigheten att ta fram underlag för Sveriges riktlinjer gällande vindkraft.

Gemene man i Sverige är oftast positiv till vindkraft då det i den politiska propagandan framställs som ett ”förnyelsebart” energislag. Detta fram till den dag när vindindustrin knackar på och vill bli närmaste granne. Då bildas på några veckor en opposition som på olika sätt organiserar sig för att stoppa vindkraftsplaneringen. Man frågar sig varför? En elproducent som vill hjälpa till att minska koldioxidutsläpp, en energikälla som dessutom är ”hållbar”. Varför detta motstånd?

Frågan är komplex och kräver en bred expertis för att kunna hanteras. Juridik, miljölagstiftning, ekonomi, skatter, energisystem, hälsa, livskvalitet, demokrati och mänskliga rättigheter är några av de områden som ingår.

De lokala politikerna är ofta inte tillräckligt insatta i ämnet eller lockas av ekonomiska incitament.

Hela tillståndsprocessen bygger på fel och det är en enorm obalans mellan de olika parterna. Multimiljardindustrin vindkraft vs. svenska folket på landsbygden.

Det är en lång process som kostar både tid och pengar, och de som drabbas har inte de ekonomiska resurser som krävs för att ta striden mot vindkraftsbolagen, men med kunskap och erfarenhet växer motståndet mot industriell vindkraft. Fler och fler har vaknat, men det behövs mer engagemang. Tillsammans gör vi skillnad!

Ordf. Torbjörn Sjödin

Koordinator Madeleine Staaf Kura

Riksföreningen Motvind Sverige

ANNONS