Moderaterna tar trygghetsfrågorna på allvar

Vi tar trygghetsfrågorna i Stenungsund på allvar. För utan trygghet, finns ingen frihet, skriver Maria Renfors (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, i sin insändare.

ANNONS
|

Under flera år har Moderaterna lyft trygghetsfrågorna i Stenungsunds kommun och nu är det äntligen verkstad.

Från flera partier har tidigare funnits en ovilja att ens diskutera otrygghet och kriminalitet. Ett vanligt argumenterat har varit att brottslagstiftning inte är en kommunal fråga. Att frågan är ett ärende för polisen. Att ”bara för att folk upplever otrygghet är det inte otryggt”.

Bortförklaringar och en ovilja att se problemen för vad de är, tillsammans med en från vissa håll överslätande attityd, har inneburit senfärdighet. Det är olyckligt eftersom dröjsmål i sig kan vara en risk.

Jag påminner om hur det varit för att lyfta vikten av att i tid uppmärksamma samhällsproblem innan de blir för stora: Att inte göra någonting, är också att göra något. Det är i sig ett aktivt beslut att inte vilja omvärdera eller försöka förändra.

ANNONS

Kommunerna har en viktig roll att spela i det brottsförebyggande arbetet och sedan 1 juli 2023 är det ansvaret också reglerat i lagstiftningen. Nu har kommunstyrelsen fått redovisningen om hur det brottsförebyggande arbetet inom kommunens verksamheter bedrivs idag. I mars kommer en lägesbild över brottsligheten och åtgärdsplanen som baseras på analysen av den kartläggningen.

Nästa steg är ett strategiskt råd, som tillsammans med andra aktörer, ska arbeta proaktivt med de brottsförebyggande frågorna.

När det kommer till brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är det dock viktigt att inte låta situationen förvärras i väntan på utredningar och analyser om vad som är exakt den helt rätta ultimata lösningen.

Därför har vi redan startat arbetet med ökad kamerabevakning vid de platser som kommunen äger och där det finns risk för kriminalitet.

Vi tar trygghetsfrågorna på allvar. För utan trygghet, finns ingen frihet.

Maria Renfors (M) 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen i Stenungsund

ANNONS