Naturen och biosfären sköter det bäst själv!

Idén att med ny teknik återvinna koldioxid ur atmosfären och därigenom ”rädda klimatet” känns mest av allt dum, skriver Per Holgen.

ANNONS

Replik på insändaren Människan kan väl inte vara så dum att hon bränner denna resurs.

Apropå veckans citat om ”sopberget” i Stilla havet och Sören J:s inlägg, så vill jag tillägga att det inte direkt är något som ”nu offentliggjorts”. Utan det har varit känt i ett antal år och uppmärksammats av bland annat Greenpeace att ”GPGP”, det vill säga ”Great Pacific Garbage Patch”, existerar.

Idén att eventuellt kunna hämta upp och återvinna plastsoporna i detta till ytan enorma område är heller inte ny. Forskning och försök pågår! Avfallet kanske kan bli en resurs, men det gäller att inte vara naiv och tro att det bara är att hämta upp och återvinna. Att ta (en del av) detta avfall till Sverige ter sig inte speciellt realistiskt. Det skulle troligen kosta betydligt mera resurser än det skulle kunna generera..

Dokumentären ”Quickfix för klimatet” i SVT känns tämligen oseriös och naiv. Idén att med ny teknik återvinna koldioxid ur atmosfären och därigenom ”rädda klimatet” känns mest av allt dum. Naturen och biosfären sköter det bäst själv!

Det som människan bör rikta in sig på är att snabbt begränsa utsläppen av skadliga ämnen samt att arbeta för att den globala miljö- och naturförstöringen stoppas eller åtminstone minskar drastiskt.

Per Holgen

ANNONS