Nej, det här är ingen vacker blomsteräng, det är vanskötsel

Ta inte bina som gisslan för att ni sparar pengar och vanvårdar kommunal mark. Lathet är inte samma som ekologisk miljö - helt tvärt om faktiskt!, skriver ”Ägare till välskött täppa...”.

ANNONS
|

Självklart ska vi ge bin och andra insekter en plats i vår omgivning och därför lämna utrymme där de kan trivas. MEN detta ska inte förväxlas med vanvård och att missköta kommunal mark i vår kommun. Man ska heller inte förväxla övergiven mark med en sommaräng... det är inte samma sak, en sommaräng behöver också skötas.

Jag hänvisar den mest centrala platsen i Stenungsund, järnvägsövergången vid Doterödsvägen. På ena sidan mot Norra vägen är det vackra planteringar och klippt gräsmatta, på den andra vid Södra vägen ser det förfärligt ut! 70 centimeter högt ogräs av diverse olika slag och total vanvård. Nej, så här vill vi inte att det ser ut i centrum!

ANNONS

Vill ni anlägga äng med blommor - helt OK med mig - men gör då jobbet som krävs, annars förväntar jag mig att området snyggas upp, växter planteras och gräsmattor klipps. Ta inte bina som gisslan för att ni sparar pengar och vanvårdar kommunal mark. Lathet är inte samma som ekologisk miljö - helt tvärt om faktiskt!

Ägare till välskött täppa med många bin och insekter

LÄS MER:Vi måste ställa upp på barnen!

ANNONS