Nu verkar den tiden vara förbi och det gör mig både arg och sorgsen

På ett halvår har SM-styret monterat ner den demokratiska processen. Stenungsunds ledord sedan decennier; Öppenhet, Insyn och Delaktighet verkar vara ett minne blott och vad gäller Helheten så tycks mig kommunen vara trasigare än på mycket länge, skriver Linda-Maria Hermansson (C).

ANNONS

I snart 11 år har jag suttit i Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun och ännu längre i Fullmäktige. Med få undantag har jag varit stolt över att vara politiker i Stenungsund eftersom vi har haft en stor respekt för varandra. Trots olika åsikter har vi hedrat den demokratiska processen och kommunens ledord Helhet, Öppenhet, Insyn och Delaktighet och vi har värnat samtliga ledamöters rätt till fullvärdig information inför beslut. Detta har varit ett signum för politiken i Stenungsund. Men nu verkar den tiden vara förbi och det gör mig både arg och sorgsen.

På måndagens kommunstyrelsemöte finns 40 ärenden att behandla; däribland stängning av Ucklumskolan och revidering av bolagsordningar för våra kommunala bolag. Inget av dessa viktiga ärenden kommer att föredras och endast 10 minuter i dagordningen är avsatta för frågor. Jag kommer inte hinna få svar på ens hälften av de frågor jag har! Faktum är att av dessa 40 ärenden så kommer endast 3 föredras och ett ärende om hur kommunen ska upplysa medborgarna om RUT- och ROT-tjänster har lika lång tid avsatt som stängning av en skola! Majoriteten visar tydligt sin maktfullkomlighet. De har bestämt och då spelar det ingen roll om det finns frågor eller synpunkter.

Jag som har varit med så länge har oftast inga problem att läsa handlingar och förstå de ärenden som kommer upp till beslut. Jag ser när det finns frågetecken. Vad än värre är att inte ens deras egna ledamöter förstår fullt ut vad de fattar beslut om! Efter förra mötet frågade jag en ny ledamot ur styret vad hen tyckte om att det inte är några föredragningar. Jag fick svaret att ”jag förstår inte tillräckligt mycket för att veta vad jag ska fråga”. Detta är riktigt illa!

På ett halvår har SM-styret monterat ner den demokratiska processen. Stenungsunds ledord sedan decennier; Öppenhet, Insyn och Delaktighet verkar vara ett minne blott och vad gäller Helheten så tycks mig kommunen vara trasigare än på mycket länge.

Linda-Maria Hermansson, Gruppledare för Centerpartiet i Stenungsund

LÄS MER:Efter kritiken: Stenungsunds kommun JO-anmäls i två fall

LÄS MER:Efterlängtat första spadtag för Hallerna förskola

LÄS MER:Här är förskolorna som får högst – och lägst – betyg av föräldrarna

ANNONS