Oppositionsrådet vill se samarbete över gränserna

Oppositionsrådet Nedžad Deumić (KD) sträcker ut en hand till de styrande i Stenungsund och på Tjörn och Orust. ”Det finns en potential att göra mer tillsammans för att möta de gemensamma utmaningarna” skriver han.

ANNONS
|

Här kommer en utsträckt hand till S och M-styret i Stenungsund, men även till mina respekterade kommunalrådskollegor på Tjörn och på Orust.

Vård- och omsorgsbranschen står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning. Sveriges kommuner och regioner konkurrerar om relativt få personer med relevant utbildning och erfarenhet.

Samtidigt är utmaningarna lika över kommungränserna. Traditionellt har kommunerna hanterat utmaningarna var för sig, men det finns en potential att göra mer tillsammans för att möta de gemensamma utmaningarna.

Det kan handla om att dela med sig av kompetensen som finns, att utveckla en gemensam rekryteringsprocess eller en gemensam plattform för praktik och utbildning. En effektiv förvaltning klarar att såväl förvalta resurser som finns som att öppna upp för utveckling i samverkan med andra.

ANNONS

Samverkan sker redan inom en rad andra områden. Välfärden behöver inte vara undantaget. Det är inom välfärden som kompetensförsörjningen är en viktig förutsättning för att alla personer med rätt till vård och omsorg också ska få en sådan - från medarbetare med rätt kompetens och rätt kvalifikationer.

Därför har jag i en motion föreslagit att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för Stenungsunds kommuns grannkommuner - i syfte att vi tillsammans ska stärka den kompetensförsörjning som behövs för att lagstadgad verksamhet ska genomföras med en värdig kvalitet.

Att samverka interkommunalt är inget vi behöver göra för vår skull. Det är för alla de människor som är beroende av kommunernas vård, omsorg och stöd. De förtjänar verksamheter av god kvalitet, men även medarbetare som är trygga i sina yrkesroller - som stannar på sina arbetsplatser.

En värdig vård och omsorg förutsätter att utförarna har rätt utbildning och goda arbetsvillkor, viktiga faktorer som ger kontinuitet och trygghet.

Vi politiker, med ansvar för kommunernas strategiska inriktning, behöver nu ta ett gemensamt ansvar för att välfärden ska tryggas, oavsett partitillhörighet.

Nedžad Deumić (KD)

Oppositionsråd Stenungsunds kommun

ANNONS