Det är glädjande att allt fler människor lever längre, men det ställer också högre krav på oss som kommun, skriver Ludwig Andréasson (S).
Det är glädjande att allt fler människor lever längre, men det ställer också högre krav på oss som kommun, skriver Ludwig Andréasson (S). Bild: Jenny Ingemarsson

Påtaglig risk att det inte blir tjörnbor som flyttar in på nya trygghetsboendet

Det är positivt att Tjörns kommun nu går vidare med arbetet att bygga ett trygghetsboende på Tennistomten i Myggenäs. Det finns dock en påtaglig risk att det inte lär bli tjörnbor som flyttar in där, skriver Ludwig Andréasson (S).

ANNONS
|

Det är glädjande att allt fler människor lever längre, men det ställer också högre krav på oss som kommun. Vi behöver möjliggöra för fler äldreboenden, fler insatser för att avlasta anhöriga, anställa mer utbildad personal, större utbudet av meningsfulla aktiviteter samt skapa ökad trygghet genom digitala lösningar i hemmet och trygghetsboende.

Det sist nämnda – trygghetsboende – är en mycket bra investering. Det möjliggör flyttkedjor eftersom många äldre kan flytta från sina hus och barnfamiljer kan flytta in, och den äldre kan flytta in till ett boende som är bättre anpassat och kan fungera som ett mellanboende.

Jag tycker det är positivt att Tjörns kommun nu går vidare med arbetet att bygga ett trygghetsboende på Tennistomten i Myggenäs. Det finns dock en påtaglig risk att det inte lär bli tjörnbor som flyttar in där.

ANNONS

För ett år sedan yrkade S och KD på att Tjörns bostads AB i första hand skulle få möjlighet att få bygga trygghetsboendet. Det röstade Majoriteten emot och ville att Tjörns bostads AB skulle vara med och tävla med övriga privata aktörer. När väl frågan kom upp i styrelsen för Tjörns bostads AB för någon vecka sedan, röstade samma Majoritet att man inte skulle vara med och tävla. Det är beklagligt.

Anledningen till varför vi är så väldigt måna om att just Tjörns bostads AB ska vara den aktör som ska bygga trygghetsboendet, är för att säkerställa att det är just tjörnbor som får flytta in där. När vi bygger i kommunal regi kan vi ställa vissa krav på vilka som får flytta in, t.ex. att man måste vara folkbokförd i kommunen, fyllt en viss ålder och har någon form av hemtjänstinsats.

Är det ett privat bolag som bygger är det enda kravet att den som flyttar in fyllt 65 år. Det hela kan sluta med att det byggs ett trygghetsboende och som bebos av äldre från Stenungsund och Orust. Då får vi inga flyttkedjor och äldre tvingas bo kvar i sina stora hus. För mig går det här inte ihop och jag undrar för vems bästa den sittande majoriteten egentligen arbeta för?

Ludwig Andréasson (S)

ANNONS