Pensionärer på Tjörn behöver subventionerade lokaler

Det måste få vara en prioriterad fråga för kommunen att stötta våra föreningars möjlighet att ordna aktiviteter på dagtid för dem som behöver det, skriver PRO på Tjörn i sin insändare.

ANNONS

Lokaler som föreningslivet har tillgång till på dagtid; som icke kommunala idrottshallar och ideellt drivna bygdegårdar och andra samlingslokaler kostar cirka 5 gånger så mycket för en pensionär- eller funkis-förening att hyra än de skollokaler kommunen erbjuder på kvällstid, till såväl barn som vuxna.

Detta är orimligt och kan åtgärdas nu när nytt föreningsbidragssystem ska antas, om viljan finns.

De som behöver lokaler på dagtid är främst pensionärsföreningar och föreningar för funktionsvarierade. Det är på dagtid vi behöver träffas i våra olika aktiviteter. Många av oss som kör bil, vågar inte längre vara ute och köra när det är mörkt. Vårt mörkerseende försämras när vi blir äldre.

Det är nästan en tredjedel av Tjörnborna som är över 65 år. Andelen ensamhushåll ökar i takt med att vi blir äldre. Fler blir änkor och änklingar. Det måste få vara en prioriterad fråga för kommunen att stötta våra föreningars möjlighet att ordna aktiviteter på dagtid för dem som behöver det.

Så är det inte idag. Kultur och Fritid har en uttalad målsättning att prioritera föreningsverksamhet för barn och unga. Det är bra.

Men när det gäller lokaler har detta lett till orimliga konsekvenser för oss som behöver lokaler på dagtid. Vuxna, i förvärvsarbetande åldrar, har idag högre lokalstöd från kommunen än pensionärer och funktionsvarierade, eftersom de kan vara i starkt subventionerade skollokaler på kvällstid.

En bygdegård på Tjörn, som erbjuder lokaler på dagtid får bara max 5 000 kronor per år i lokalbidrag av kommunen.

Dessutom får Barn- och ungdomsorganisationer 50 procent av sina hyreskostnader i andra än kommunala lokaler, täckta med bidrag från kommunen. Pensionärsföreningar som behöver hyra lokaler på dagtid har först ett mycket högre pris att betala och får idag dessutom bara max cirka 30 procent av hyreskostnader i lokaler på dagtid i bidrag. Dubbelt missgynnade således.

Styrelsen för PRO Tjörn

Rosalie Sanyang, kassör och firmatecknare

Med tillstyrkande från PRO Kaprifolen och Reumatikerföreningen Tjörn

ANNONS