I Utgård ligger den ladugård där föreningen Barnens Hopp en gång fanns. Nu planerar Orust kommun att placera en rad boendemoduler på fastigheten, i modulen ska hemlösa få bostad.
I Utgård ligger den ladugård där föreningen Barnens Hopp en gång fanns. Nu planerar Orust kommun att placera en rad boendemoduler på fastigheten, i modulen ska hemlösa få bostad. Bild: Erika Olofsson

Platsen för modulerna är synnerligen olämplig

Tar de som beslutar om denna placering och beviljar bygglov det fulla ansvaret för de problem som kan uppstå? undrar signaturen Orustbo.

ANNONS
|

Under hösten 2022 så ställdes frågor till Orust kommun angående modulbyggnationen på Kocketorp, Utgård, Henån. Men tyvärr så svarades inte då eller nu på de ställda frågorna.

Orust kommun framhåller bara behovet och ansvaret för de som behöver tak över huvudet, vilket alla naturligtvis delar. Men även ansvaret för berörda ungdomar är jätteviktigt. Men frågan om att platsen är synnerligen olämplig möts med tystnad.

Ställer därför frågorna igen:

• Gångvägen som går till Orust Ridklubb används av många ungdomar på sin fritid, det är samma gångväg som skall gå till modulbygget. Detta är synnerligen olämpligt och bäddar för att problem kan uppstå. Tar de som beslutar om denna placering och beviljar bygglov det fulla ansvaret för de problem som kan uppstå?

ANNONS

• Orust kommun har tidigare alltid krävt en detaljplan för byggnationer på 3-8 enheter, är detta kravet nu borttaget för alla som vill bygga utanför detaljplanelagt område ?

Ytterligare frågor:

• Ligger inte den planerade byggnationen inom skyddsområdet för Hogens industriområde?

• Vilka alternativa lokaliseringar har undersökts? Bua, Henån vid Hundklubben, Huset vid infarten till slakteriet i Varekil eller vid värmeanläggningen i Ellös?

Tacksam för svar.

Gör om gör rätt.

Orustbo

ANNONS