Politiker, använd nu engagemanget i Ucklum

Ta fram bostadsbyggnadsprogrammet och översiktsplanen. Ta kontakt med Ucklumsborna, där finns säkert flera som är villiga att satsa på att bygga bostäder, skriver Bosse Bertilsson.

ANNONS
|
Protester mot nedläggning av Ucklumskolan.
Protester mot nedläggning av Ucklumskolan. Bild: Annika Sahlin Ottosson

Folket har sagt sitt. 68 procent tycker att skolan i Ucklum skall vara kvar, så det är inte mycket att diskutera, ändra beslutet i fullmäktige.

Det är inget fel att ändra sej, det är en styrka att erkänna att man hade fel. Ändringen av beslutet av Ucklumskolan kostar bara en bråkdel av vad resecentrumsbeslutet kostade.

De som tycker det var för få röstdeltagare för att ändra beslutet får tänka en gång till. I EU-valet röstade drygt 50 procent – skulle det inte godkännas då? Det underliga var att det togs ett beslut om nedläggning innan folkomröstningen. Det var förmodligen ett misstag av majoriteten i fullmäktige, som skapade ett otroligt engagemang i Ucklum och de östra delarna av kommunen för att skolan skulle vara kvar.

ANNONS

Politiker, använd nu engagemanget i Ucklum. Ta fram bostadsbyggnadsprogrammet, och översiktsplanen. Ta kontakt med Ucklumsborna, där finns säkert flera som är villiga att satsa på att bygga bostäder.

När motorvägen blir klar, blir Ucklum ett idylliskt samhälle med lagom pendlingsavstånd till Göteborg, som skulle kunna locka nya invånare till kommunen. Det kanske till och med, i framtiden, kan ordnas kollektivtrafik till Stora Höga med anslutning till tåget.

Om kommunen släpper på planläggningen, till privata aktörer, skulle det gå mycket fortare och bli billigare, då den kommunala byråkratin oftast överarbetar arbetet med planerna. Naturligtvis ska fullmäktige godkänna planerna när de är färdiga.

Bosse Bertilsson, kommuninvånare och skattebetalare från Ödsmål

ANNONS