Politiker kan ändra sig – rösta nej för Ucklum

Gör din röst hörd – den är viktig, skriver insändarskribenterna inför folkomröstningen om Ucklumskolan den 9 juni.

ANNONS
|

Den 9 juni är det EU-val i Sverige. I Stenungsund är det även en folkomröstning kring Ucklumskolan, långt efter det att beslutet togs av MoS, med stöd av L, att stänga skolan 1 juli 2024. Kommunstyrelsens ordförande gav motiveringen till föräldrar att ”ett beslut är bara ett beslut tills ett annat fattas”. Så bröt man alltså sitt löfte om skolans vara så länge elevantalet överstiger 40 barn.

I maj 2023 genomfördes en namninsamling mot stängningen av Ucklumskolan. Under de två veckor insamlingen pågick, skrev närmare 20 procent av kommunens röstberättigade medborgare under för vår sak. Trots detta röstade styrande politiker ja till att skolan ska stängas, innan frågan om folkomröstning tagits upp på kommunfullmäktige.

ANNONS

Lite omvänd ordning kanske du tycker? Ja, det tycker vi också!

Vi har förstått att många känner uppgivenhet. “Beslutet är redan fattat, de kommer inte ändra sig”. Känslan är förståelig, men om tillräckligt många gör sin röst hörd kan vi påverka! Ett tydligt exempel på att politiker kan ändra sig fick vi för två veckor sedan på fullmäktige. I många år har samtliga partier varit för att bygga ett resecentrum i centrala Stenungsund, men nu har alla ändrat sig och projekt Resecentrum stoppas med omedelbar verkan. Så, det går alltså att ändra sig, även om ett beslut är taget.

Därför är det viktigare än någonsin att rösta! Som ett led i den förvridna politiken har utformningen av röstsedeln tagits fram för att förvilla, var uppmärksam på hur den är utformad! För att rösta för Ucklumskolan ska du kryssa nej för KF:s beslut.

Kryssa nej för att KF:s beslut att stänga Ucklumskolan ska följas.

Kryssa nej för att bevara en levande landsbygd.

Kryssa nej för att framtida barn i Ucklum ska ha en närliggande skola.

Kryssa nej för att alla barn ska ha plats på sin närmaste skola.

Kryssa nej för Ucklumskolan.

Gör din röst hörd – den är viktig!

Kim Simensen, Elina Salonen med flera

ANNONS