Politikerna förstår inte skillnad på ”skolekonomi” och kommunalekonomi

Ta till vara på krafterna på landsbygden, skriver Roger Andersson.

ANNONS
|

Politikerna inom S och M förstod inte vilka krafter de satte igång när man beslutade om nedläggning av Ucklumskolan. Detta kommer att kosta dessa partier många många röster i valet 2026. Våra S- och M-politiker förstår inte skillnad på "skolekonomi" och övergripande kommunalekonomi.

Liten skola typ Ucklum ger liten skolpeng, det vill säga peng per elev till skolans verksamhet, för att betala lärare, lokaler, drift och underhåll med mera. Stor skola ger mycket skolpeng, det vill säga det omvända mot liten skola. Om en liten skola läggs ner blir det inga inga kostnader för verksamheten-skola, således bra "skolekonomi", stordrift är bra. För den kommunalekonomin; lilla skolan är tom kostnaderna kvarstår för lokaler, drift och underhåll. Lärarna flyttas till nya storskolan, transporter till nya storskolan tillkommer – således ingen vinst för kommunen. Sammantaget tjänar endast verksamheten-skola på flytten, totala kostnaden för kommunen, ingen vinst, snarare ökande kostnader.

ANNONS

Påståendet om renoveringsbehov av Ucklumskolan har desavouerats av två oberoende besiktningsmän.

Kommunens ekonomi är mycket god. Enligt årsredovisningen 2023 har kommunkoncernen det vill säga kommunen, Stenungsunds hem AB och fjärrvärmebolaget med flera ett resultat efter alla kostnader på 91,1 miljoner kronor. Och kommunen ensamt ett resultat av 69,8 miljoner kronor (trots resecentrum). Koncernen har ett eget kapital om 1 334,4 miljoner kronor och kommunen ett eget kapital om 715,6 miljoner kronor. Sant, det är bara att läsa i årsredovisningen. Det fattas många förskoleplatser i Ucklum, det är fullt idag. Föräldrar hänvisas till Spekeröds förskola. När småttingarna ska börja i skolan vill de gå med sina kompisar i Spekeröd, självklart. Detta är svaret på varför det är mindre sökningar till Ucklumskolan än det borde vara.

Ta till vara på krafterna på landsbygden, i Ucklums finns det starka krafter bland enskilda och många entreprenörer som kommer att överväga sina röster i nästa val. Rösta rätt den 9:e juni.

Roger Andersson

ANNONS