Politiskt stillestånd i Stenungsunds kommun?

Vi inom (MED) misstänker att samverkan mellan (S och M) får exakt den nackdel vi befarat, nämligen en handlingsförlamning, anser Medborgerlig Samling i Stenungsund.

ANNONS
|

Det är idag cirka ett år sedan vi inom Medborgerlig Samling (MED) påpekade genom en (i god tid) inskickad fråga till KF sammanträde i allmänhetens frågestund i december 2022, gällande att kommunens skattebetalare tillhandahöll gratis laddning av elbilar på kommunens resecentrum.

Laddstolpe för elbil.
Laddstolpe för elbil. Bild: Martin Örtegren

Av någon oförklarad anledning ströks frågan från detta KF-möte, vilket föranleder oss inom (MED) att ana att frågan var lite politiskt för känslig för att tillåtas tas upp.

På KF-mötet i december 2022, kom ändå frågan av en “ren slump” upp som beslutspunkt på KF-mötet och beslut fattades att laddning av elbilar vid kommunens laddstolpar skulle avgiftsbeläggas från januari 2023.

ANNONS

Idag är det alltså nästan ett år sedan beslutet fattades att att avgiftsbelägga laddning av elbilar vid laddstolpar vid kommunens resecentrum. Det enda som hänt är att laddstolparna fortfarande är övertäckta med plastpåsar och därmed är obrukbara. Detta stämmer väldigt dåligt överens med all retorik över att Stenungsunds kommun vill framstå som föregångare i den gröna omställningen.

Vi inom (MED) misstänker att samverkan mellan (S och M) får exakt den nackdel vi befarat, nämligen en handlingsförlamning.

Fenomenet sker över hela landet och Stenungsund utgör inget undantag. Orsaken är att båda partierna vill klistra sig fast vid makten under mandatperioden, samt att följden blir att båda partiernas väljare fått se sina röster som förlorade, då den politiska styrningen av tjänstemännen som en följd blir svag. I den mån den funnits?

Det är alltså dags att komma förbi ett läge med snack och åstadkomma mer verkstad för att få besluten att verkställas, och i detta fall se till att de laddstolpar som trots allt finns på kommunens resecentrum omgående driftsätts med den beslutade betalfunktionen.

Medborgerlig Samling Stenungsund

genom Göran Newberg

ANNONS