Regeringspartierna utsätter Stenungsundsbor för livsfara

Risken för extremväder ökar, men regeringspartierna väljer att minska beredskapen. Det är livsfarlig politik som kan kosta liv. När de prioriterar bort klimatanpassning, prioriterar de bort Stenungsund, anser insändarskribenten.