Resecentrum – 65 miljoner i sjön

Den tid har passerat då det är lämpligt att dra järnvägen tvärs genom samhället, skriver Medborgerlig Samling Stenungsund.

ANNONS
|

Efter tio år av envist framhärdande i att skapa ett resecentrum vid Stenungstorg utan medborgarnytta har nu äntligen förslaget väckts att avbryta projektplanerna.

Detta är ett bra beslut, om än 65 miljoner skattemedel för sent.

Medborgerlig Samling Stenungsund har varit emot projektet under lång tid, då projektet varken haft tekniska förutsättningar eller varit till medborgarnytta, för fler än boende i kommunens centrala delar. Behoven i de yttre områdena har konsekvent ignorerats.

Medborgerlig Samling Stenungsund har hela tiden ansett att den tid har passerat då det är lämpligt att dra järnvägen tvärs genom samhället. Detta passade för 100 år sedan när Stenungsunds tätort växte fram runt järnvägen.

ANNONS

Planerna som presenterats för Stenungsunds uppbyggnad till 35 000 innevånare 2035, med nuvarande järnvägsdragning och kvartstrafik skulle inneburit en katastrofal delning av samhället.

Vi har i vårt kommunpolitiska program därför presenterat dels en temporär plan för nuvarande resecentrum, man även ett förslag till framtida dragning av järnvägen förbi Stenungsunds kommun, med placering av resecentrum vid Munkeröd. Vårt förslag löser inte bara delningen av samhället samt riskerna med hanteringen av miljöfarligt gods för kemiklustret utan även ger Stenungsunds kommun ett modernt resecentrum värt namnet.

Som bekant är området vid Munkeröd föremål för en intensivt arbete att säkra området efter höstens lerskred, vilket i sin tur kommer att göra platsen till den säkraste att bygga såväl järnväg och resecentrum på. En förutsättning som den nuvarande dragningen genom samhället alltså visat sig sakna.

Medborgerlig Samling Stenungsund

Genom Göran Newberg

ANNONS