Resecentrumet är en felprioritering – det finns bättre idéer

Nu kan vi glädja oss åt att även styret M + S med flera partier kommit till denna insikt, skriver Sverigedemokraterna Stenungsund.

ANNONS
|

Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen sedan 2022 kommunicerat behovet av att se över hela projektet med resecentrum. I kommunfullmäktige såväl som i media (ST-tidningen 2023-10-09) har vi efterlyst en översyn av flera skäl. Vi har särskilt uppmärksammat detta i samband med att M + S beslutat lägga ned Ucklumskolan. Resecentrumet är en felprioritering. Nu kan vi glädja oss åt att även styret M + S med flera partier kommit till denna insikt.

I vår investeringsbudget har resecentrum varit borttaget de senaste två åren, det var för oss givet att det inte var rimligt att genomföra detta mycket kostsamma projekt.

Vi Sverigedemokrater ser att det finns bättre idéer för framtiden om man jobbar ordentligt med frågan. Det är fler frågor vid infrastruktur, handel, miljö, tillgänglighet och gestaltning som behöver tas med i arbetet utöver kollektivtrafiken.

ANNONS

Här kommer vi presentera andra förslag som vi anser är bättre ur många perspektiv som kan utvecklas tillsammans med medborgare, näringsliv, förvaltning och de övriga partierna. När nu även S och M samt några partier till "ser det komma", det vill säga orimligheten i att genomföra denna investering, kan vi med glädje konstatera att skattemedel kan gå till de skriande behov av investeringar som finns inom vård och omsorg, skola, infrastruktur och andra samhällsbyggnadsprojekt som är nödvändiga för vår kommun. Olyckligt är att man "slarvat" bort åtskilliga tiotals miljoner som kunde gått till väldigt många nyttiga ändamål. Vi hoppas och tror att delar av projekteringen ändå kan komma till nytta i det framtida arbetet med att utveckla vårt centrum.

I det här läget bör M + S dra tillbaka nedläggningen av Ucklumskolan. Det finns nu medel för denna viktiga samhällsfunktion i Ucklum och att den snarare ska utökas, på sikt till att omfatta även klass 4-6. Vi slipper då också lägga resurser på den planerade folkomröstningen. Om inte påminner vi väljarna om valet 2026 – välj de som lyssnar och ser saker komma.

Sverigedemokraterna Stenungsund

Genom Tomas Palm

ANNONS