Risken för jordskred är lika stor på Tjörn som i Stenungsund

Broarna vaccinerar inte Tjörn mot regeringspartiernas miljöpolitik. Tjörn liksom Stenungsund, är extremt utsatta för flera riskfaktorer samtidigt, skriver MP på Tjörn.

ANNONS

Svar till: ”Säkert boende finns på Tjörn.

Det är bra om du känner dig glad Gert, vill på intet sätt förstöra din glädje. Men din övertygelse att broarna vaccinerar Tjörn mot regeringspartiernas miljöpolitik och klimatförändringarnas risker är det nog många som betvivlar.

Som en del av styret på Tjörn är det ditt ansvar att minimera dessa risker för Tjörnborna, exempelvis genom den koldioxidbudget som tagits fram som grund för Tjörns kommande klimat- och energistrategi.

Även den strategin kräver dessvärre en budget som stödjer klimatanpassning, just den typen av budget som regeringspartierna nu slaktar. MP Tjörn hälsar att de gärna berättar mer om hur kommunen kan lösa detta och skapa en säker och trygg kommun för både människor och natur, nu och i framtiden.

ANNONS

Vill man ha fakta om var det finns risk för skred behöver man inte blicka långt.

MSB har tagit fram en karta med en femgradig skala. Tjörn är tyvärr likt Stenungsund rödklassat, vilket är den allvarligaste kategorin.

Vi är båda extremt utsatta för flera riskfaktorer samtidigt, såsom kvicklera, kraftig nederbörd och exponerad kustlinje. Dessa faktorer förvärras av klimatkrisen, vilket ökar risken och förekomsten av naturkatastrofer. Ett talande exempel är att det på 1980-talet gick i snitt 75 dagar mellan två naturkatastrofer i USA.

Sedan dess har snittet minskat till 18 dagar, vilket innebär att det inte ens går en månad mellan kriserna nuförtiden.

Bara under din livstid Gert, har det alltså blivit fyra gånger värre. Liknande studier har inte gjorts i Sverige, men med tanke på hur lite tid som passerade mellan stormen Hans och jordskredet i Stenungsund tycks samma trend ske här.

Samtidigt står MSB handfallna på grund av regeringspartiernas budgetslakt. Jag vill därför be om ursäkt om det lät som att regeringspartierna enbart utsätter Stenungsundsborna för direkt fara.

Jag skulle varit tydligare med att regeringspartierna utsätter samtliga rödklassade områden för livsfara, och därav förstås även Tjörnborna.

Lawrence Jörgensen, MP Stenungsund

Tanja Siladji Dahne, MP Tjörn

ANNONS