S och M i Stenungsund tar inte ansvar för krisen i ekonomin

Som kommuninvånare har man skäl att känna oro för framtiden. För vem riskerar att drabbas av en ekonomi i obalans? Det är alla de som behöver vård och omsorg, förskola och skola och en bostad, skriver oppositionsrådet Nedžad Deumić (KD).

ANNONS

I Stenungsunds kommuns fyra sektorer sker kommunens arbete. Sektor stödfunktioner ansvarar för att stötta de andra sektorerna att fokusera på sina verksamheter, i detta fall sektorerna Socialtjänst, Utbildning och Samhällsbyggnad. Jag känner mig trygg med att sektorerna, tillsammans och var för sig, utifrån sina delegerade ansvar arbetar för en budget i balans. Samtidigt har ansvariga chefer även ett tydligt verksamhetsansvar.

Kommuninvånarna behöver vård och omsorg, förskola och skola måste fungera och detaljplaner behöver tas fram - om kommunen ska kunna växa och utvecklas. Det är en balansgång som ställer höga krav på chefernas förvaltarskap deras förmåga att prioritera.

Men det är det politiska ledarskapet som ytterst ansvarar för kommunens verksamheter. Det är under tider av press och utmaningar som vi politiker måste våga träda fram. Det är vårt ansvar att fatta de beslut som krävs för att kommunens ekonomi värnas, samtidigt som kärnverksamheter inte riskeras.

ANNONS

I våras, närmare bestämt i mars månad, kom den första mörka prognosen för budgetåret 2023. Kommunens tre bärande sektorer prognostiserade ett underskott om 12,3 miljoner kr. Som folkvald i kommunstyrelsen ansåg jag att denna negativa trend behövde stoppas. Jag föreslog därför att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att föreslå åtgärder för en budget i balans.

Socialdemokraterna och Moderaterna sa nej, med en vag hänvisning till tillitsbaserad styrning. Jag måste erkänna att jag gör skillnad på politiskt ansvar och tillit. Att inte ta ansvar för krisen i ekonomin och lägga hela ansvaret på förvaltningen, det är inte att visa tillit - det är att gömma sig bakom förvaltningen.

Denna ledarstil imponerar heller inte på den som minns vad S och M hade som ursäkt, eller förklaring, för att styra Stenungsund tillsammans. Med deras egna ord handlade det om att vi fick ett ”handlingskraftigt styre” som skulle ta ”ansvar för helheten”. I oktober, ett halvår efter att S och M sagt nej till mitt förslag, är den nya prognosen för 2023 ett underskott om 10,4 miljoner kronor (!).

Som kommuninvånare har man skäl att känna oro för framtiden. För vem riskerar att drabbas av en ekonomi i obalans? Det är alla de som behöver vård och omsorg, förskola och skola och en bostad. Det har alltså inte ens gått ett kalenderår innan vi har fått svar på bristerna hos detta styre. Inte ens ekonomin klarar de av, trots att det var deras huvudargument för samstyre.

Det kan väl inte finnas moderata väljare som imponeras av detta? Ett ras i Svenskt Näringslivs företagsranking, en indragen samverkan med Södra Bohuslän Turism, brist på valfrihetsreformer. Det skulle förvåna mig om en och annan moderat inte anser att priset för stödet till S är för högt.

Vad tycker ni moderater? Hur röda måste siffrorna bli innan ni drar tillbaka stödet till S och gör det enda rätta - återvänder till den borgerliga gemenskapen?

Att ta ansvar för helheten och visa handlingskraft är att ändra på felaktiga beslut. Att göra om och göra rätt.

Nedžad Deumić (KD) Oppositionsråd

ANNONS