S och M vägrar vidta åtgärder för en budget i balans

Vi har tack vare er politiska prestige förlorat värdefull tid och skattekronor. Ni borde be kommuninvånarna om ursäkt för att ni inte förvaltat deras resurser ansvarsfullt, anser insändarskribenterna.

ANNONS
|

S påstår att KD är missnöjda med den styrande majoriteten. Det stämmer. Vi är uppriktigt missnöjda med bristen på välfärdspolitik, er ekonomiska politik och ert sätt att hantera vår gemensamma offentliga förvaltning. Att gömma sig bakom ekonomiska omvärldsfaktorer samtidigt som ni vägrar vidta åtgärder för en budget i balans.

Det imponerar inte på oss och än mindre för att ni började ert samarbete med förstärkningar av den politiska organisationen och ökade kostnader för arvoden till politiker. Oppositionen har ett oppositionsråd på heltid, ja.

Styret har två kommunalråd på heltid samt två utskottsordföranden på deltid - tack vare er bristande förmåga att visa solidaritet med alla de hushåll som sliter med ekonomin. Den typen av politiskt ledarskap löser inte kommunens problem.

ANNONS

S påstår att beslut om åtgärder, sparkrav och åtgärdsplaner inte behövs. Om inte en politisk majoritet, som har i uppdrag att styra kommunen, ser problemet med den logiken – då har kommuninvånarna all anledning att vara oroliga. Som tur är valde M att åtminstone ge förvaltningen i uppdrag att rapportera åtgärder månatligen, dock först under förra veckan.

Ett helt halvår efter att vi föreslagit konkreta och skarpa förslag för en budget i balans. Ett förslag som då avslogs av S och M. Även om vi kanske har skäl att känna oss nöjda, över att ni äntligen lyssnar till oppositionen, känner vi snarare frustration över att det tog ett halvår för polletten att trilla ned.

Vi har tack vare er politiska prestige förlorat värdefull tid och skattekronor. Ni borde be kommuninvånarna om ursäkt för att ni inte förvaltat deras resurser ansvarsfullt.

S påstår att skälet till att S och M styr tillsammans är att de fick höra att de borde samarbeta. Så lät det inte i valrörelsen - från något av partierna. Även om en ohelig allians serverades väljarna i fem västsvenska kommuner, valde politiker i fyrtiofem kommuner en annan väg.

Problemet är att ni tycker för olika för att tycka någonting alls, om vi ska tolka er politiska passivitet hittills. KD har lett en aktiv opposition, som utöver KD, består av C, L, MP och V, och som samverkar utifrån en så kallad valteknisk samverkan. Vi presenterade tretton utredningsuppdrag för budget 2024. Ni sa nej till samtliga.

Har ni verkligen missat att våra fem partier har en samverkan? SD och ST ingår inte i Samverkansgruppen men röstar ibland som oss. Det stämmer. Men en sak som inte stämmer med sanningen är att KD inte vill vara med och ta ansvar.

ST-tidningen skrev den 28 april om att KD föreslår en bred politisk samling i den akuta ekonomiska situationen. Ett budskap som konsekvent har repeterats i beredningen som hanterar ekonomifrågor, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Om ni kan flytta fokus från falukorven och Ebba Busch, kanske ni kan se och höra våra förslag. Vi förstår om det är jobbigt för er att lyssna på något ni inte gillar.

Vi gillar rock’n’roll.

Henrik Hansson (KD), partiavdelningsordförande

Nedžad Deumić (KD), oppositionsråd

ANNONS