(S) på Tjörn ställer sig bakom facket - ingen ska anges

Socialdemokraterna på Tjörn ställer sig bakom fackförbunden i välfärden – inga kommunanställda ska behöva ange någon, skriver insändarskribenten.

ANNONS
|

Protesterna mot regeringen och SD:s angiverilagar blir allt högre och högre, samtidigt som allt fler aktörer ansluter sig. Alla fackförbund i välfärden – Kommunal, Sveriges lärare, Vision, Vårdförbundet, Läkarförbundet och Akademikerförbundet SSR - har gemensamt gått ut och ställt krav på att lagen dras tillbaka.

Arkivfoto
Arkivfoto Bild: hanssonk

En majoritet av regionerna har framfört krav på att de anställda inom vården ska utdanats, däribland region Gotland (S+M), Västra Götalandsregionen (S+MP+V) och region Skåne (M+KD+L).

Nu börjar även Sveriges kommuner att höja sina röster att de offentliganställda i kommunerna ska undantas från lagen. Malmö stad, Lysekil och Uppsala är kommuner som redan nu tydliggjort sitt motstånd. Lagen som regeringen och SD nu presenterat går i sin helhet ut på att anställda inom offentlig sektor - läkare, lärare och socialsekreterare - ska bli skyldiga att anmäla papperslösa.

ANNONS

Läkare ska anmäla patienter, lärare sina elever och socialsekreterare personer de kommer i kontakt med i stället för att ägna sin tid till att vårda, lära ut och hjälpa.

Den tillit till myndigheter och det offentliga som byggts upp under decennium kommer att eroderas och anställda inom offentlig sektor kommer bli tvungna att agera gränspolis. Det mellanmänskliga mötet och de förtroendefulla relationerna som är så centralt inom många välfärdsyrken kommer att försvåras. Ett samhälle som bygger på misstro i stället för tillit blir ett kallt samhälle.

Socialdemokraterna Tjörn ställer sig bakom fackförbunden i välfärden – inga kommunanställda ska behöva ange någon. Vilken inställning har den politiska majoriteten i Tjörns kommun (M, L, C, TP och SD) i frågan – ska de kommunanställda tvingas ange eller ska denna grupp undantas?

Ludwig Andréasson (S)

ANNONS