Samverkansgruppen är redo att ta ansvar för Stenungsund

Stenungsunds kommun har en aktiv och konstruktiv opposition som gör det demokratiska arbete som krävs för att kommunen, denna vackra plats i Bohuslän, ska utvecklas till sin fulla potential, skriver representanter för oppositionen i Stenungsund.

ANNONS
|

Efter 2022 års val bildade styrande S och M majoritet i Stenungsunds kommun. Ett drag som överraskade många och även oss. Vi stod inför risken att SD skulle få ett avgörande inflytande över strategiska frågor. Vi valde därför att samla oss för att ge S och M en konstruktiv opposition.

I utgångsläget var målet att få gemensam insyn i och påverkan på kommunens politiska arbete och verksamheter. Men så småningom fann vi även vissa politiska frågor och förslag att samlas kring. 2023 la vi fram hela 13 olika förslag på förbättringar av kommunens verksamheter. Nu lägger vi fram fem nya förslag:

ANNONS

• Vi anser att det går att göra mer för anställda inom vård och omsorg. Därför vill vi att kommunen tillsammans med Kommunal tar fram en karriärvägsmodell med lönestege. Det ska löna sig att utbilda sig.

• Vi anser att det går att göra mer för teknikintresserade elever. Därför vill vi utreda samlokalisering av samtliga teknikutbildningar, under ett tak, med målet att utveckla ett kompetenscentrum. Industrierna behöver fler medarbetare.

• Vi anser att det går att nyttja kommunens fastigheter mer effektivt. Därför vill vi att förvaltningen tar fram ett centralt fastighetsregister och föreslår möjligheter till alternativ användning av befintliga lokaler. Skattemedel ska användas smart.

• Vi anser att stationsområdet inte möter dagens eller framtidens behov. Därför vill vi utreda hur stationsområdet i centrala Stenungsund ska utvecklas. Kollektivtrafiken måste bli attraktiv för fler.

• Vi anser att parkeringsplatserna för pendlare är för få och inte anpassade efter den pågående elektrifieringen. Därför vill vi utreda fler pendelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken. Det måste vara lätt att välja rätt färdmedel.

Dessa förslag presenteras för kommunfullmäktige den 19 juni 2024, då det är dags för beslut om ”Budget 2025”. Då hoppas vi få styrets stöd för en klokare förvaltning av kommunens samlade resurser.

En sak är dock säker redan nu. Stenungsunds kommun har en aktiv och konstruktiv opposition som gör det demokratiska arbete som krävs för att kommunen, denna vackra plats i Bohuslän, ska utvecklas till sin fulla potential. Samverkansgruppen är redo att ta ansvar för Stenungsund.

Nedžad Deumić (KD), oppositionsråd

Linda-Maria Hermansson (C)

Lisbeth Svensson (L)

Jimmy Lövgren (MP)

Annika Åberg Darell (V)

ANNONS