Sänk hastigheten på väg 650 mellan Spekeröd och Ljungskile

Centerpartiet i Stenungsund kräver att Trafikverket sänker hastigheten på väg 650 mellan Spekeröd och Ljungskile. Detta för att vi inte ska få dödsolyckor på gamla E6 i väntan på att motorvägen ska repareras.

ANNONS

I Trafiksäkerhetspolicyn för Stenungsunds kommun står det följande:

” Stenungsund ska vara en kommun där alla lätt tar sig fram genom säkra och trygga trafikmiljöer i hela kommunen.”

Detta gäller tyvärr inte alla våra kommunmedlemmar, framför allt inte efter den 23 september och mer specifikt de som bor och färdas längs väg 650, gamla E6.

Varje vecka hör vi om viltolyckor och trafikolyckor som inträffar på grund av den ökade trafiken på väg 650 på grund av omledningen efter jordskredet vid avfart 91.

Och då har vi knappt inte kommit in i den mörkaste och kallaste delen av året ännu. Tänk er hur det kommer att bli när vi får halka och snö…

ANNONS

Hastigheten är den viktigaste faktorn när det gäller att korta bromssträckan, skillnaden på bromssträcka mellan 80 km/h och 60 km/h är cirka sex meter.

Det kanske inte låter jättemycket, men kan vara direkt livsavgörande om det står en älg på vägbanan framför dig, om du möter en långtradare som kommer på fel sida eller om du tvingas panikbromsa för en person som försöker korsa vägen i en lucka mellan två bilar.

Skillnaden i tid på en sträcka mellan Spekeröd och Ljungskile om man sänker hastigheten från 80 till 60 är knappt tre minuter.

Centerpartiet i Stenungsund kräver att Trafikverket genomför en sänkning av hastigheten av väg 650 mellan Spekeröd och Ljungskile till 60 km/h för att vi inte ska få dödsolyckor på gamla E6 i väntan på att motorvägen ska repareras.

Centerpartiet i Stenungsund

ANNONS