Sätter sig över naturlagarna

Man hävdar att det nya är att man nu minsann tar hänsyn till klimatet. Problemet med den nya rapporten är dock att man helt “glömt bort” och därmed uteslutit biologin och ekologin! skriver Börje Berntsson.

ANNONS
|

Nordiska ministerrådet håller på att ta fram nya näringsrekommendationer för nordens folk. (NNR 2023 - NNR = Nordiska Näringsrekommendationerna)

Man hävdar att det nya är att man nu minsann tar hänsyn till klimatet.

Problemet med den nya rapporten är dock att man helt “glömt bort” och därmed uteslutit biologin och ekologin!

NNR ger sig på människans mest basala behov, våra livsmedel.

NNR påstår att vår mat är en förorening för klimatet.

Individen människans basala behov är enligt NNR ett klimatproblem.

Med samma sätt att tänka så borde åtta miljarder människors utandningsluft vara ett klimatproblem.

NNR har inte med kolets kretslopp trots att man borde veta att alla livsmedel i grunden är en kolförening. Kol är grundläggande för allt liv på jorden.

ANNONS

Inte heller kolinlagringen i odlingsjorden finns med i NNR:s beräkningsunderlag.

De nordiska ländernas livsmedelsproduktion är inget livlöst industriellt projekt som kan frikopplas från biologin.

NNR:s kommande kostråd till nordens folk bygger på bedrägliga beräkningar.

Omvärldsläget med rysk aggression är djupt oroande. Lägg till detta ett antal självförvållade problem såsom till exempel energikris och en alldeles för låg självförsörjningsgrad vad gäller livsmedel. Sverige upplever idag flera allvarliga kriser som orsakats av politiska beslut. Flera av dessa signerade miljörörelsen.

Vi behöver inga fler självförvållade kriser.

Mot denna bakgrund så vill Nordiska ministerrådet riva sönder hela den Nordiska livsmedelsproduktionen på grund av påstådda klimatskäl.

Baserat på "forskning" som sätter sig över naturens lagar utelämnar man den biologiska process som är själva grunden för livet på planeten jorden, nämligen fotosyntesen.

Låt er ej luras av Nordiska ministerrådets kommande rapport “NNR 2023”, detta självskadebeteende måste få ett slut!

Börje Berntsson

ANNONS