Fotomontage över hur vindkraftverken kommer att synas från olika platser och en översiktskarta.
Fotomontage över hur vindkraftverken kommer att synas från olika platser och en översiktskarta. Bild: Tekniska verkens samrådshandling

Självskadebeteende inom (S/M) i Stenungsunds politik

(S/M) prioriterade alltså att bli av med frågan så snabbt som möjligt, så flera undrade om berörda (S/M)-politiker arbetar på berörd vindkraftsbyggare som avser uppföra anläggningen, skriver Medborgerlig Samling STO genom Göran Newberg.

ANNONS

Valet 2022 resulterade i ett nytt samarbetsgrepp i lokal politik i flera kommuner i Sverige.

Stenungsunds kommun utgör inget undantag. Socialdemokrater och Moderater ingår ett högst ovanligt samarbete, med ett enda syfte. Att säkra makten oavsett väljarnas vilja.

Begreppet S/M är sedan tidigare förknippat med frivilligt självskadebeteende, vilket i detta fall överfört till det politiska landskapet känns som ett nytt och ovant grepp. Det är dock inte säkert att väljarna uppskattar detta självskadebeteende, då de knappast får det de ville åstadkomma med sin röst. Väljarna fick således finna sina röster förlorade som tack för sitt val. Den förlorade rösten har ofta nämnts i valsammanhang rörande mindre partier, vilket nu alltså även slagit bakut även för väljarna av Socialdemokrater och Moderater.

Torsdagen den 20 april visade resultatet av detta samarbete upp sitt rätta ansikte inför väljarna, i all sin tydlighet vid KF sammanträde. Partipiskorna ven i Fregatten då flera punkter på dagordningen skulle röstas igenom genom tummar i rätt riktning från företrädare för (S/M). Bland annat röstade kommunen bort sin vetorätt gällande planerad byggnation av Rämma vindkraftstation, trots ett vältaligt inlägg från boende i Rämma under allmänhetens frågestund, vilka efterlyste ett grundligare utredningsarbete. (S/M) prioriterade alltså att bli av med frågan så snabbt som möjligt, så flera undrade om berörda (S/M)-politiker arbetar på berörd vindkraftsbyggare som avser uppföra anläggningen.

Medborgerlig Samling är för att Sverige avvecklar beroende av fossila bränslen.

Dock anser vi att det är oförsvarligt att avveckla den kombination av kraftproduktion som varit världsledande stabil under lång tid, det vill säga kombinationen vatten- och kärnkraft, till förmån för oprövat förnybart som gått att förutse att densamma kommer att bli ohälsosamt instabil. Att så varit fallet har de flesta fått se resultatet av i form av instabila och skenande energipriser.

Att se politiker i Stenungsunds kommun driva frågor som denna över väljarnas huvuden är dessvärre inget nytt, utan börjar bli en odemokratisk vana.

Medborgerlig Samling STO genom Göran Newberg, ordförande MED STO

LÄS MER:Trots protester och politisk oenighet – Ja till vindkraft i Rämma

LÄS MER:De tar strid mot planerna på vindkraftverk

LÄS MER:Freja Offshore ansöker om tillstånd för flytande vindkraftparken Mareld

ANNONS