Sjukvården väljs bort medvetet

Regionen måste satsa på sitt kärnuppdrag, sjukvården, menar tre SD-politiker.

ANNONS
|

Slutreplik till ”Underskott i vården är inte hållbart i längden”.

Vi vill börja med att tacka för er kontrareplik. Ja, en spade är en spade och då är det viktigt att vi inte kallar den för en skyffel. Sverigedemokraterna sitter som sagt inte i regeringen. Men om vi tittar ur ett historiskt perspektiv, finns det flera Socialdemokratiska regeringar som vilat på stöd från partier utanför regeringen. Vilat på stöd från Vänsterpartiet Kommunisterna som de hette en gång i tiden. Med Socialdemokraternas logik vore det att betrakta som en kommunist-regering.

Men nog om semantik. Socialdemokraterna lyfter en viktig fråga – underskott i vården är inte hållbart i längden. Sjukhusen har under flera år gått med underskott och regionstyrelsen tillsatte en extern granskning som renderade i en rapport från PwC. Hör och häpna, den pekade på något som vi Sverigedemokrater påpekade redan i vårt senaste budgetförslag: Sjukvården i Västra Götalandsregionen är underfinansierad!

ANNONS

Få vet nog om att Västra Götalandsregionen är den region som lägger minst resurser, kr per invånare, på hälso- och sjukvården i hela Sverige. När det däremot kommer till regional utveckling inkluderat kultur, då är istället Västra Götalandsregionen bland toppen i region-Sverige, källa: Kolada.

Västra Götalandsregionens styrande politiker har under de senaste åren alltså medvetet valt att prioritera bort kärnuppdraget, sjukvård, till förmån för icke lagstadgade verksamheter. Socialdemokraterna och det rödgröna styret kan dock inte ensamt lastas för detta, ni tog över styret efter ett långt grön-blått styre. Men i er första egna budget för regionen i styrande ställning så har ni visat era kort, ni är inte beredda att göra de omprioriteringar som sjukvården behöver.

Precis som vi skrev i vår första replik så handlar det om att regionen måste satsa på sitt kärnuppdrag, sjukvården. Ett bra exempel på Socialdemokraternas oförmåga att prioritera är att ni som sent på förra regionstyrelsen beslutade att lägga 4 miljoner kronor på utsmyckning av en tvätthall för tåg. Listan kan göras väldigt lång på pengar till projekt som hade gjort bättre nytta inom sjukvården.

Avslutningsvis är det viktigt att vi får ut den vård vi kan för våra skattemedel som vi förfogar över och då är det farligt med ideologiska skygglappar. Oavsett om vården är i egen regi eller köpt från privata utförare så är det viktigaste att köerna kortas, att kvaliteten är hög och att vi får mest pang för pengarna.

Håkan Lösnitz

Regionråd (SD)

Västra Götalandsregionen

Tomas Palm

Gruppledare (SD)

Kommunfullmäktige Stenungsund

Christina Svensson

Ordförande

Sverigedemokraterna Stenungsund

ANNONS