Det är nödvändigt att satsa på skolan för framtiden. Sveriges Lärare visar det i manifestationer över hela Sverige, skriver Sveriges lärare på Tjörn.
Det är nödvändigt att satsa på skolan för framtiden. Sveriges Lärare visar det i manifestationer över hela Sverige, skriver Sveriges lärare på Tjörn. Bild: Susanne Hjalber

Skolan är i behov av räddning!

Det är nödvändigt att satsa på skolan för framtiden. Sveriges Lärare visar det i manifestationer över hela Sverige, skriver Sveriges Lärare på Tjörn.

ANNONS
|

Efter manifestationerna i Stockholm 6 maj och i Arvika 12 maj kommer manifestationer äga rum (vad vi hittills vet) i Gävle 23 maj, Göteborg 25 maj, Umeå 27 maj, Örebro 31 maj och i Malmö den 10 juni.

Sveriges Lärare i Västra Götaland genomför en manifestation i Göteborg för att protestera mot nedskärningarna i skolan under parollen ”Rädda skolan”. För skolan är i behov av räddning. Våra barn och elever kommer att drabbas av nedskärningarna som genomförs. Det är oundvikligt – och ansvariga politiker måste agera!

Många kommuner har ett tufft ekonomiskt läge. Ökade kostnader gör att budgetarna av allt att döma inte går ihop. Tjörn är inget undantag. Skolan utgör av naturliga skäl en stor del av kommunens uppdrag och därtill kostnad.

ANNONS

Enligt våra beräkningar går svensk skola i dag minst 12 miljarder back. På Tjörn fick barn- och utbildningsförvaltningen 6,7 miljoner kronor mindre än äskat. Dessutom tillkommer inflationen och ökade kostnader för löner. Vi vet inte alla konsekvenser i dagsläget men klart är att vissa visstidsanställningar inte förlängs och det blir ett antal färre resurspersonal i våra skolor. Det här drabbar både elever, barn och lärare. Nyligen presenterade Sveriges Lärare undersökningen ”Pengarna är slut” som visar på hur omfattande besparingar planeras i kommunerna runtom i landet.

De nedskärningar som i realiteten nu görs på förskolor och skolor får direkta och allvarliga konsekvenser för såväl kvaliteten i undervisningen som för lärares arbetsmiljö. Personaltäthet och lärartäthet minskar, resurspersoner försvinner, klasser blir större, tid till för- och efterarbete minskar och lärare betalar med sin hälsa, och givetvis drabbas elever och barn i slutändan.

Här på Tjörn är det särskilt problem med förstörelse på våra skolor. När personaltäthet minskar och det är färre vuxna på arbetsplatsen blir miljön mer otrygg och skadegörelse kan öka ännu mer. Att skolor får stå och förfalla, främst Bleketskolan, är ytterligare en faktor som påverkar känslan av att befinna sig i en otrygg miljö.

Allt sedan kommunaliseringen har finansiering av skolan varit en av kommunens kärnuppgifter. Det är ett väldigt viktigt ansvar, ett ibland tungt ansvar, men ett ansvar som måste tas. I såväl bra som dåliga tider. Med ett ändrat synsätt så handlar det om investeringar snarare än kostnader. Investeringar i våra barns framtid. De som en dag ska börja arbeta och i sin tur hjälpa till att finansiera nästa generations utbildning och välfärd. I både ”hårda” tillgångar, som fastigheter, och ”mjuka”, som programvaruutveckling, så heter det att man investerar. Varför heter det inte detsamma då det gäller elevers utbildning?

Sveriges Lärare är väl medvetna om det kärva ekonomiska läget, men i svåra tider behöver kommunen än mer värna om det som är det rätta. Det rätta är, enligt oss, att investera i barnens och elevernas utbildning. Det handlar om Tjörns, men också hela Sveriges framtid och välstånd. Vi behöver framsynta och kraftfulla politiker som vill och vågar sätta skolan först. Som investerar i utbildning och ett attraktivt läraryrke.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Sveriges Lärare

Åsa Fahlén, förbundsordförande, Sveriges Lärare

Robert Hallding, ordförande Sveriges Lärare Tjörn

ANNONS