Skolorna borde ha en vegonorm

Inför vegonorm i skolorna. Annars väntar fler och hemskare pandemier, skriver insändarskribenten.

ANNONS
|

Min uppmaning till politikerna i Stenungsund är att införa vegonorm i skolorna för att ge eleverna bästa möjliga framtidsförutsättningar.

Covid-19 har drabbat eleverna oerhört hårt både med avseende på skolarbete och fritid. Men fler och hemskare pandemier lär komma om vi inte lägger om våra matvanor.

Antibiotikaresistenta bakterier göds nämligen av djurindustrins enormt stora användning av antibiotika och nya virus sprids till människan från vilda djur via lantbruksdjuren.

Att kött är en extrem miljöbov är välkänt. Men även fisket orsakar allvarliga miljöproblem. Dokumentären Seaspiracy på Netflix visar på de katastrofala konsekvenserna av dagens industrialiserade fiske för havens ekosystem. Men om mänskligheten växlar över till växtbaserad mat kan haven i framtiden bli ett gigantiskt naturreservat. Det vore väl underbart?

ANNONS

Eleverna i Stenungsund förtjänar den allra bästa maten med avseende på hälsa och miljö. Den är växtbaserad.

Jonas Norberg

ANNONS