Skyddsombuden finns för din hälsa!

Arbetsplatsolyckor hade kunnat undvikas om det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat så som Arbetsmiljölagen säger att det ska göra.

ANNONS

År 2022 har övergått till 2023 och när vi summerar antalet döda i arbetet för föregående år landar det på 49 st totalt sett enligt Arbetsmiljöverket. Räknar vi enbart svenska olyckor i arbetslivet blir det 41 personer som inte kommit hem från sina arbeten. Transportarbetareförbundet konstaterar att det inte blivit bättre på arbetsplatserna när det gäller arbetsmiljön då antalet döda i arbetet legat still de senaste 4 åren. Det borde minska då ingen ska behöva dö i sitt arbete.

Inför valet lyfte regeringspartierna att de vill ta bort de regionala skyddsombuden från fackförbunden och att lokala skyddsombud ska kunna utses av arbetsgivaren, inte bara av den fackliga organisationen som idag. En sådan förändring lär inte bli en förändring till det bättre på arbetsplatserna när det gäller arbetsmiljön.

Redan idag är det svårt för lokala skyddsombud att verka då det kan leda till konsekvenser för de lokala skyddsombuden i försämrade scheman eller dålig attityd från vissa chefer. Transportarbetareförbundet ser en ökning i antalet förhandlingar kring hindrande av skyddsombud då företagen aktivt försöker runda skyddsombuden och undvika att ta sitt arbetsmiljöansvar som Arbetsmiljölagen kräver.

Tvärtom ser Transportarbetareförbundet en stor risk för försämringar i arbetsmiljön och säkerheten för de anställda om de lokala skyddsombud skulle utses av arbetsgivaren samtidigt som de förlorar sitt stöd som de regionala skyddsombuden ger. Risken är uppenbar för att lokala skyddsombud inte vågar agera utifrån de rättigheter de har, om deras arbete hotas till följd av att de ställt arbetsmiljökrav som arbetsgivaren inte tycker om.

Arbetsmiljö handlar om din säkerhet på din arbetsplats för att du inte ska skadas i arbetet, för att ohälsa inte ska uppstå på arbetsplatsen eller en allvarlig olycka med dödlig utgång. Arbetsplatsolyckor hade kunnat undvikas om det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat så som Arbetsmiljölagen säger att det ska göra.

Dan Johansson Regionalt skyddsombud Sv. Transportarbetareförbundet avd. 55

LÄS MER:S-Tjörn vill flytta fokus

LÄS MER:Tjörns kommun har svart bälte i felprioritering av kommunala medel

ANNONS