Solcellsparken är en stor risk för Stenungsund

Det är ytterst olämpligt att lägga en solcellspark inne i ett samhälle, skriver Stenungsundspartiets företrädare.

ANNONS
|

Stenungsundspartiet är positiva till grön omställning och solenergi. Men varje investering måste bedömas på sina egna meriter. I Stenungsund finns nu ett ärende där kommunens fjärrvärmebolag vill starta en solcellspark. I tjänsteskrivelsen anges att återbetalningstiden är 8 år för investeringen men det är baserat på elpriser, spotpriser, från 2022 och 2023, då ska man komma ihåg att 2022 var elpriserna extremt höga. Alla kostnader är inte heller medräknade. I underliggande handlingar presenteras ett spann för återbetalningstiden, mellan 8 och 21 år beroende på elpris. Men ingenstans i handlingarna finns en analys av elprisets framtida utveckling. Terminspriset på el ger en indikation om framtida elpriser och enligt expertis Stenungsundspartiet rådfrågat ligger terminspriset på el under 50 öre de närmsta tio åren. Detta skulle istället innebära en återbetalningstid i andra änden av spannet, 21 år, utan att alla kostnader är inräknade. Det är en alltför stor ekonomisk risk för en kommunal verksamhet att ta och skulle drabba fjärrvärmekunderna. Bättre att göra som Ludvika kommun, arrendera ut mark till privata aktörer så bär de risken och kommunen får en arrendeintäkt.

ANNONS

Sedan har vi placeringen: enligt utredningen ska solcellsparken ligga centralt i Svenshögens samhälle! Det är ytterst olämpligt att lägga en solcellspark inne i ett samhälle. Platsen är utmärkt för att bygga lägenheter på, Svenshögen har en tågstation och en ny gång och cykelväg och lämpar sig mycket väl för en varsam expansion. Stenungsundshem hade tidigare planer på att bebygga marken och det finns utrymme att lämna en säkerhetszon för järnvägen. Damma av dessa planer!

För Stenungsundspartiet

Helena Järpsten, ordförande

Agneta Pettersson Bell, vice ordförande

Sara Hohlfält, ledamot kommunfullmäktig

ANNONS