Buss på Stenungsunds station.
Buss på Stenungsunds station. Bild: Björn Bjuggren

Spara på annat än äldres bussturer

Både vi och de som inte har egen bil kommer att bli mer hemmasittande, skriver Annika Gustafsson, MP Stenungsund.

ANNONS
|

Häromdagen fick kommuninvånare 65-69 år ett dystert besked. Erbjudandet som vi haft på Västtrafik i flera år ska bort. Endast seniorer över 70 ska få gratis busskort i zon B. Det är fel väg att gå, att spara in på saker som får människor att ställa bilen och åka kollektivt! Vi behöver i stället öka kollektivt resande, inte minst för att minska utsläppen av växthusgaser. Stenungsunds kommun har en koldioxidbudget, men på detta sätt ökar man privatpersoners utsläpp. Vi 65-69 som har bil kommer att ta bilen oftare, för korta resor inom B-zonen är jämförelsevis dyra. Både vi och de som inte har egen bil kommer att bli mer hemmasittande. Det är korttänkt av kommunens politiker att bara se besparingar i kronor och att inte räkna på hälso-, miljö- och sociala vinster.

ANNONS

Jag undrar:

1. Vad kostar den här servicen kommunen i pengar?

2. Hur många av de som tagit ut gratis busskort, använder det?

3. Vad skulle det kosta i pengar om de som önskar ett årskort för seniorer betalade 1000 kr för det?

4. Har S/M övervägt/räknat på att erbjuda kortet från 67?

4. Har politikerna ens tänkt på andra aspekter än kortsiktiga besparingar i kronor?

Fördelar med att ha seniorkort från 65: Bättre hälsa för äldre. Man går mer när man åker kollektivt än kör bil från dörr till dörr. Bättre hälsa för alla. Det blir mindre luftföroreningar. Ökade chanser till sociala kontakter för äldre. Ensamhet är ett problem som kommunen jobbar aktivt med! Dra inte in denna möjlighet att träffa folk! På lokalbussen träffar man ofta på någon man känner och pratar bort en stund. Det är också en förmån att kunna åka buss till de aktiviteter som SPF och PRO anordnar, utan att behöva tänka på kostnaden. 72 kr tur och retur för att åka till en träff och fika kan kännas dyrt för många äldre. För lokaltrafiken blir det minskade inkomster för Västtrafik och ett minskat bussåkande, kanske minskad turtäthet och ytterligare indragna busslinjer. Spara på annat istället. Kanske återanvänd/sälj ut möbler och inventarier?

Annika Gustafsson, MP Stenungsund

ANNONS