STO FN-förening vill se mänskliga rättigheter för alla

Vår förhoppning är att vi kan se alla människor som jämlikar och att alla ska få samma chans till ett bra liv, skriver STO FN-förening inför ”Mänskliga rättigheternas dag”.

ANNONS
|

Den 10 december firades ”Mänskliga rättigheternas dag”, en internationell dag instiftad av FN 1948, så i år firar deklarationen således 75 år.

Trots att många framsteg gjorts under de här åren, och många politiker och ideella organisationer har arbetat för att uppnå målen i deklarationen, så finns det mycket kvar att genomföra innan alla människor får del av de mänskliga rättigheterna.

Rör detta oss i Sverige och i Stenungsund kan man fråga sig? Vi har väl i alla fall kommit ganska långt vad gäller allas lika värde och rättigheter? Tyvärr ser vi flera hot mot de mänskliga rättigheterna, exempelvis att i det stramare ekonomisk läget just nu så räcker kommunernas resurser inte till för att barn ska få tillräckligt stöd i förskola och skola och äldre får minskad tid med olika former av stödinsatser.

ANNONS

De ungas situation blir allt tuffare, påverkan från influensers och reklamen visar upp en skev bild av hur man som ung ska vara och klä sig. Många barnfamiljer har inte råd att låta barnen delta i fritidsaktiviteter eftersom det har blivit för dyrt. Alla barn har rätt till lek och fritid och en önskan är att det finns fler idrottsföreningar som gratis kunde erbjuda platser till de mest behövande.

Ungas rätt till inflytande tas inte alltid på allvar, vid en granskning av Barnkonventionen i Genève nyligen gavs rekommendationen att alla kommuner borde ha ett ungdomsråd.

Något som rör de yrkesverksamma är att om du har ett utländskt klingande namn, så kan i vissa fall en del arbetsgivare reagera och neka personen arbete, trots att hen är väl så kvalificerad för arbetet.

Vi har hört om personer som bytt namn, och på så sätt snabbt fått en anställning. Diskriminering i olika former tycks ha ökat, kanske en reaktion på ett mer otryggt samhälle, med oro och krig i vår närhet?

Vår förhoppning är att vi kan se alla människor som jämlikar och att alla ska få samma chans till ett bra liv. Vårt nära samhälle och de människor som vi har runt oss är de viktigaste. Det lilla och nära samhället är det som bygger upp vårt Sverige.

När vi har det bra i Stenungsund, Tjörn och på Orust kan det sprida ringar på vattnet till andra kommuner.

STO ( Stenungsund, Tjörn, Orust) FN-förening

ANNONS