STO-kommunerna kan hjälpa Ukraina

Ukrainska kommuner kommer vara i stort behov av hjälp och stöd från omvärlden, skriver Martin Johansson.

ANNONS
|

Genom att ingå ett vänortssamarbete med en kommun i Ukraina kan kommuner i Sverige aktivt bidra i arbetet med återuppbyggnaden av Ukraina genom att inom ramen för ett vänortssamarbete bidra med både kunskap och material. Men även att inge hopp, hopp om att världen är med det ukrainska folket.

Så snart konflikten i Ukraina är över står samtliga kommuner i Ukraina inför stora utmaningar kopplade till återuppbyggandet av städer och samhällen. Ukrainska kommuner kommer vara i stort behov av hjälp och stöd från omvärlden. Förhoppningsvis kan en relation med en vänort i Ukraina på sikt även utvecklas till en relation som är ömsesidigt utvecklande för kommunerna, och hämta erfarenheter för att främja internationell samverkan, interkulturellt utbyte, ungdomskontakter, näringsliv och handel som leder till utveckling och invånare till gagn.

ANNONS

Min uppmaning till Stenungsund, Tjörn och Orust kommun är att bli en vänskapskommun i Ukraina.

Martin Johansson i Ukraina

ANNONS