Stöd Ucklums invånare

Ta vara på den kraft det finns i Ucklums befolkning och skapa ett fungerande samhälle, istället för att lägga ner skolan, skriver Bosse Bertilsson.

ANNONS
|

Sedan 1938 har första maj varit en arbetsfri dag med demonstrationer av arbetarrörelsen. Demonstrationer för bättre villkor för löntagare och medborgare, trots att regeringsmakten till största del, under perioden bestått av en socialdemokratisk regering. Det är en rättighet att demonstrera, och den skall vi vara rädda om. Det finns andra grupper som också skulle protestera, t.ex. glesbygd mot storstad, där beslut tas i Stockholm eller EU, som drabbar dom som bor på landsbygden. Frågor som indragen service, dåliga vägar, jakt, skogsavverkning, nerlagda skolor, enorm byråkrati, och det sista vansinnet, att vi inte får elda ris och löv hemma på tomten. Konsekvensen av detta blir att ”missnöjespartier” ökar på landsbygden, det kan man utläsa om man studerar valresultatet i senaste valet

ANNONS

I Stenungsund har vi nedläggningen av Ucklumskolan, som har skapat mycket missnöje i Ucklum, och där kommer inte bli många röster på S och M i nästa val. Trots att det skall bli en folkomröstning om skolans nedläggning har majoriteten i fullmäktige beslutat att lägga ner skolan innan resultatet av omröstningen. Mycket märkligt, folkinflytande är viktigt för att få nöjda kommuninvånare som dessutom är skattebetalare och bidrar till kommunens finanser.

Kommunpolitikerna borde ta sej en tankeställare, om hur vår framtida kommun skall se ut, om kommunen bara skall utvecklas väster om motorvägen. Ta vara på den kraft det finns i Ucklums befolkning och skapa ett fungerande samhälle, istället för att lägga ner skolan.

Väster om motorvägen börjar det bli fullbyggt, vi kan inte ta fler av dom gröna lungorna som finns kvar, och på den jordbruksmark som finns kvar, skall vi absolut inte bygga. Positivt att bygget av ett nytt resecentrum har lagts ner, tråkigt att så mycket pengar har lagts ner på planarbete och projektering, hade gott och väl räckt till en ny förskola i Ucklum.

Bosse Bertilsson

Kommuninvånare och skattebetalare från Ödsmål

ANNONS