Styret i Stenungsund borde tacka istället för att försöka tysta oss

Vi har all anledning att ställa frågor och uppmana styret att agera, skriver Nedžad Deumić och Henrik Hansson från KD.

ANNONS
|

Avbrott för Stenungsund? Ja, kanske vore det en mer rättvisande paroll för styret nu när 2023 års böcker har stängts och vi på riktigt kan utvärdera deras prestation. M gick till val på att byta ut S, men ängsligheten var större än modet att ta huvudansvaret när det var dags att bilda styre.

M-väljarnas röst blev därför en röst på fortsatt S-styre, med M som stödparti. Vilka blev konsekvenserna av att partierna valde att lägga allt som heter ideologi åt sidan för att ge sig själva anledning att styra tillsammans? Jo, ansvarsargumentet, de skulle ta ansvar för den ekonomiska situationen. De började med att sjösätta en ny politisk organisation. De ökade kostnaden för arvoden trots att en revidering av arvodesreglementet hade genomförts inför mandatperioden. Den som innehöll förslag om att ge, mindre dock värdefulla, arvoden till alla partiers gruppledare. Ett förslag som syftade till att stärka demokratin och det politiska deltagandet för alla partier. Det förslaget avslogs men det var inga problem för styret att inrätta nya arvoden till sina företrädare efter valet – till en kostnad av nära 1 miljon kronor årligen.

ANNONS

Det är med denna bakgrund som man ska förstå den senaste kritiken från ledande styrande politiker, som försöker lägga ansvaret på oppositionen för att kommunfullmäktiges möten bryts mitt i dagordningen. Det verkar inte räcka att gapet mellan styrets och oppositionens förutsättningar att delta i demokratin ska utökas utan helst ska även oppositionen tystna i kommunens högsta beslutande organ. Det kommer vi aldrig att acceptera. När revisionen, förvaltningen eller andra aktörer lyfter sina varningens finger kring det ekonomiska läget och styrningen av kommunen – då är det vårt ansvar att hörsamma den oron. Vi läser givetvis de rapporter som utgör beslutsunderlag inför viktiga beslut gällande årsredovisning och liknande. Vi har all anledning att ställa frågor och uppmana styret att agera. Det kommer vi att fortsätta med.

Att bryta viktiga möten är en sak men vi är mer oroliga över att avbrottet av projekt resecentrum kostat kommunen minst 65 miljoner kronor hittills. Vi är oroliga över avbrottet av utvecklingen av centrum och CW Borgs väg. Vi är oroliga över att det avbrutna turism-samarbetet med Tjörn och Orust inte har ersatts. Vi är samtidigt lättade över att styret ställt sig bakom KD-förslaget som syftar till att utreda bristerna i hanteringen av resecentrumprojektet, över att man nu äntligen vill ta fram en strategisk plan för särskilt boende och över att man är redo att utreda ett KD-förslag om jobbgaranti för nyexaminerade undersköterskor. Dessutom utreds samverkansmöjligheter med våra grannkommuner kring kompetensförsörjningen. Det tyder på att vår kritik kanske inte alltid uppskattas men trots allt påverkar i en konstruktiv riktning. Det är vad ni kan förvänta er från oss även i fortsättningen. Styret behöver och har nytta av en aktiv opposition. De borde tacka oss i stället för att försöka tysta oss.

Nedžad Deumić (KD), oppositionsråd i Stenungsunds kommun

Henrik Hansson, ordförande Kristdemokraterna Stenungsund

ANNONS