Styret i Stenungsund inger inte den stabilitet som utlovades

Styrets första nio månader inger inte den stabilitet som utlovades när de bildade den oheliga alliansen i Stenungsund. Styrets första tid har snarare präglats av oro, anser Nedzad Deumic (KD).

ANNONS

Anställningsstopp, nedmontering av välfärden, ras i Svenskt Näringslivs ranking, skarp IVO-kritik, svek mot turismnäringen. Problemen har hopat sig när S och M, gång efter gång, har fallit på eget grepp.

Styrets första nio månader inger inte den stabilitet som utlovades när de bildade den oheliga alliansen. Styrets första tid har snarare präglats av oro. Den klumpiga hanteringen av engagemanget kring Ucklumskolan har inte imponerat på många.

KD har vid flera tillfällen varnat för och pekat på riskerna med ett styre som kompromissats ihop på fel grunder. I S- och M-styrets Stenungsund är ord som ekonomi, inflation och underskott vanligare än ord som gemenskap, trygghet och stöd. Inte sällan skylls de egna politiska prioriteringarna på omvärldsfaktorer.

ANNONS

Det är inte det bästa av socialdemokratisk och moderat politik som blivit den oheliga alliansens politik. Inför valet 2026 behöver väljarna utkräva partierna på besked, är ambitionen en fortsättning av ett styre som bygger på det som är bäst för partiernas makt och prestige? Eller vill de i stället vara en del av styren som fokuserar på politiskt innehåll och nödvändiga problemlösningar?

Styret hinner fundera under de kommande tre åren, men många av väljarna verkar ha bestämt sig nu. Inte en mandatperiod till där en röst på M blir en röst på S och vice versa. Väljarna har skäl att anse sig lurade och bedragna. Men detta styre är dyrast för alla som drabbas av det. Det handlar om verksamheterna som behöver personalförstärkningar, om barnen som vill ha nära till skolan och de äldre som behöver få plats på ett boende eller hemtjänst med god kvalitet. Här har S och M misslyckats kapitalt. Nya politikerarvoden till ledande S- och M-företrädare har däremot prioriterats.

Äldreomsorgens viktigaste resurs är personalen. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna inom äldreomsorgen. Att säkra tillgången till rätt antal medarbetare och medarbetare med rätt kompetens för sina arbetsuppgifter är styrets ansvar. Den borgerliga regeringen har avsatt 1,7 miljarder kronor för kompetenssatsningar inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Stenungsunds kommun får 21 välkomna miljoner i statsbidrag. De behöver nyttjas klokt.

Att Sverige och Stenungsund står inför ekonomiska utmaningar är ingen hemlighet, men nu måste styret lägga prestigen och självupptagenheten åt sidan till förmån för fokus på problemlösningar.

Nedžad Deumić (KD), oppositionsråd

Henrik Hansson (KD), partiavdelningsordförande

Torbjörn Spaak (KD), kommunfullmäktigeledamot

ANNONS