Att kommunens tjänstemannaorganisation missköter eller underlåter att bokföra inkommande dokument vid upprepade tillfällen är illavarslande och tyder på antingen tjänstemannastyre, eller svag politisk styrning. Eller båda, skriver Göran Newberg, ordförande i Medborgerlig Samling i Stenungsund, Tjörn, Orust.
Att kommunens tjänstemannaorganisation missköter eller underlåter att bokföra inkommande dokument vid upprepade tillfällen är illavarslande och tyder på antingen tjänstemannastyre, eller svag politisk styrning. Eller båda, skriver Göran Newberg, ordförande i Medborgerlig Samling i Stenungsund, Tjörn, Orust. Bild: Arkivbild

Svag politik samt tjänstemannastyre i Stenungsunds kommun

De boende i Rämma hade inför mötet lämnat in ett 60-tal dokument i frågan till kommunen, som underlag till sin anföras i ärendet. Av dessa har tydligen endast ETT (!) diarieförts, skriver Göran Newberg, ordförande i Medborgerlig Samling i Stenungsund, Tjörn, Orust.

ANNONS

Torsdagen den 20 april hade kommunfullmäktige möte i Fregatten, där en diger dagordning arbetades igenom. Bland annat behandlades en fråga som berörde Tekniska Verkens ansökan om att uppföra vindkraftverk i Rämma, Jörlanda.

De boende i Rämma hade inför mötet lämnat in ett 60-tal dokument i frågan till kommunen, som underlag till sin anföras i ärendet. Av dessa har tydligen endast ETT (!) diarieförts. Att inte diarieföra inlämnade dokument tycks vara både en vana och en ovana, vilket är en olycksbådande utveckling. Det handlar om utebliven förväntad transparens och demokratisk hantering av medborgarnas ärenden.

Dessvärre är detta inte första gången diarieföring av viktiga dokument uteblivit.

Som exempel kan nämnas att inte ens ett så viktigt dokument som den av kommunen beställda översiktsplanen efter valet 2014 diariefördes och gick inte att hitta under lång tid. En hantering som tidigare ifrågasatts av Medborgerlig Samling, Stenungsund.

Att kommunens tjänstemannaorganisation missköter eller underlåter att bokföra inkommande dokument vid upprepade tillfällen är illavarslande och tyder på antingen tjänstemannastyre, eller svag politisk styrning. Eller båda.

Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti som inte är skattefinansierat och därför kan och vågar stå för sin egen politik. Både på riksplanet, regionalt och lokalt.

Det är vår uppfattning att den politiska samverkan mellan Socialdemokrater och Moderater som råder i Stenungsunds kommun, liksom bland många kommuner runt om i Sverige, absolut inte tjänar väljare i allmänhet. Och (S/M)-väljare i synnerhet, som dessvärre får se sig svikna av folkvalda som gör allt för att säkra sin egen skattebetalda makt, då (S) och (M) har mycket litet gemensamt. Den demokratiska viljan i valet åsidosätts. Att dra slutsatsen att röster på (S) samt (M) dessvärre var förlorade röster är därför enkelt.

Göran Newberg, ordförande Medborgerlig Samlings lokalförening i Stenungsund, Tjörn, Orust

ANNONS