Ta avstånd från att införa särskild anmälningsplikt

Vänsterpartiet i Stenungsund har lämnat in en motion där man uppmanar kommunfullmäktiges ledamöter att tydligt ta avstånd från att införa särskild anmälningsplikt för offentligt anställda i kommunen.

ANNONS
|

Regeringen har bestämt sig för att gå vidare med ett lagför

slag som i enlighet med uppgörelsen med Sverigedemokraterna tvingar offentliganställda att hjälpa polisen att hitta papperslösa flyktingar.

De tillsätter nu en utredning med förhoppningen om att ett nytt lagförslag skall träda i kraft under 2024 trots starka protester från kommuner, regioner och fackförbund.

Människor i Sverige ska inte behöva vara rädda för att söka vård eller skicka sina barn till skolan. Stanna upp ett ögonblick och föreställ dig lärare som anger elever, sjuksköterskor som anger patienter, socialsekreterare som tvingas agera säkerhetspolis i ”skuggsamhället”.

Är det ett sådant samhälle vi vill ha? Forskning visar att i ett välmående samhälle har medborgarna tillit både till staten och till varandra – att tvinga människor till angiveri är ett säkert sätt att förstöra detta förtroende.

ANNONS

Därför har Vänsterpartiet i Stenungsund lämnat in en motion där vi uppmanar kommunfullmäktiges ledamöter att tydligt ta avstånd från att införa särskild anmälningsplikt för offentligt anställda i Stenungsunds kommun.

Vi anger inte.

Jessica Gustafsson

Annika Åberg Darell

ANNONS