Tänk så mycket gott Egil kunde ha uträttat

När de äldsta bara väljer att se bakåt och inte väljer att se framåt, då får vi se upp, skriver Helena.

ANNONS

Anders Gustavsson har i sin insändare inte kunnat visa att det finns en annan sida än det som tidigare har framkommit.

Kyrkorådet kallades till ett möte två dagar innan mötet skulle hållas, två ordinarie ledamöter kunde därför inte delta. I kallelsen stod det att det gällde ett ”aktuellt personalärende”. Kallelser till kyrkorådsmöten bör komma ledamöterna till del med längre varsel, så ledamöterna har större möjlighet att delta.

Egil Midtbö använde den nya versionen av bönen ”Vår fader” och enligt kyrkoordningen är det den som ska användas.

Egil har kvar uppdraget med konfirmandundervisning och konfirmation den 4 juni 2023. Åke Wiklund låter Egil ha kvar det uppdraget även efter resan till Rom.

Domkapitlet har avvisat klagomål angående att missnöje har förekommit bland anställda kvinnor, men Anders Gustavsson väljer ändå att ta upp det, han avstår inte av ”etiska skäl”.

Anders skriver om en maktstruktur och det är så tråkigt om Egil slutat på grund av den strukturen.

Vidare skriver Anders om en tidigare konfirmationsgrupp som under Egils ledning paddlade med kajaker. Föräldrarna hade alltså ansett att vädret var okej för denna kajaktur, när de lät sina barn delta i paddlingen.

Anders hoppas att alla pastoratsbor på Orust har fått klart för sig att det blivit en uppgörelse i godo, vilket vi inte vet om det är. Om man får tillräckligt med påtryckningar kan man känna sig tvungen att godta en överenskommelse. Enligt Anders blev inte Egil lottlös, men tänk så mycket gott Egil kunde ha uträttat i Orust pastorat för pengarna om han hade fått vara kvar.

Anders manar till oss att ”Ge akt på vad kyrkan gör för barn och ungdomar” och det gjorde Egil föredömligt.

Medelåldern i kyrkorådet är 74 år och Anders är näst äldst. När de äldsta bara väljer att se bakåt och inte väljer att se framåt, då får vi se upp! Snart kanske vi till och med har tillbaka ”kyrktagning” i Orust pastorat.

Helena

ANNONS